Ga naar content

Beantwoord door verzekeraar gestelde vragen naar waarheid

Bedenk dat verzekeraars bijhouden of u kort gezegd een geval van verhoogd risico bent en of aan u in het verleden verzekeringen zijn opgezegd (‘royement’), al dan niet op grond van wanbetaling. Ook hierom is het belangrijk naar waarheid te antwoorden op door de verzekeraar gestelde vragen naar uw schadeverleden.

Het is bekend dat verzekeraars deze gegevens ook onderling uitwisselen, met name als het vermoeden is ontstaan dat u een geval van verhoogd risico bent.

Bij het aangaan van een verzekering hoeft u niet spontaan melding te doen van zaken die u niet gevraagd worden. Vragen die u wel gesteld worden, moet u volledig en naar waarheid beantwoorden.

Doet u dit niet, dan loopt u het risico bij een schadegeval geen beroep op uw verzekering te kunnen doen. Bovendien wordt het moeilijk(er) om elders een nieuwe verzekering te sluiten. Laat u bij twijfel goed adviseren, bijvoorbeeld door een assurantietussenpersoon.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven