fbpx
Ga naar content

Wat is een schadevergoedingmaatregel?

Een bijzondere en voor de benadeelde partij gunstige regeling bestaat in het opleggen door de rechter van een zogenaamde schadevergoedingsmaatregel.

Het voordeel zit hem in het feit dat de incasso van de schadevergoeding is opgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Door het CJIB ontvangen bedragen worden vervolgens direct aan u als slachtoffer uitgekeerd.

U kunt overigens niet zelf een verzoek bij de strafrechter indienen om de dader een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dat is voorbehouden aan de officier van justitie. Zelfs als de officier van justitie dat nalaat, kan de rechter nog steeds de maatregel opleggen.

U hoeft zich als benadeelde partij ook niet per se te voegen in het strafproces, al is dat om praktische redenen sterk aan te bevelen, al was het maar om de hoogte van de schade kenbaar te maken.

Het CJIB heeft veel middelen om de incasso kracht bij te zetten, waaronder in het uiterste geval arrestatie van de dader voor het uitzitten van een vervangende hechtenis. De hechtenis heft de betalingsverplichting overigens niet op.

Als de inspanningen van het CJIB op niets uitlopen, moet u de incasso alsnog zelf ter hand nemen, al dan niet met hulp van een advocaat of deurwaarder.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven