fbpx
Ga naar content

Het verhoor door de raadkamer in de praktijk

Nadat u in bewaring bent gesteld, krijgt u van de rechtbank te horen of uw zaak voor de raadkamer komt. Uw zaak moet voor het verstrijken van de 14 dagen termijn van de inbewaringstelling voor de raadkamer komen.

Een medewerker van de strafgriffie (de administratie van de rechtbank) geeft de dag en het tijdstip aan. De raadkamer is een onderdeel van de rechtbank. Het verhoor vindt dus plaats op de rechtbank.

Justitie zorgt voor uw vervoer van de penitentiaire inrichting of het huis van bewaring naar de rechtbank.

Als er naar aanleiding van het onderzoek nog aanvullende stukken zijn, dan zal uw advocaat die ontvangen. In het algemeen zal de officier van justitie verwijzen naar de periode dat u in bewaring zat en hij zal aangeven dat er nog steeds sprake is van een verdenking en van de ernstige bezwaren en gronden zoals die bij de bewaring ook al aan de orde waren.

Ook kan het zo zijn dat de officier van justitie naar aanleiding van het onderzoek nieuwe strafbare feiten waarvan u wordt verdacht op het spoor is gekomen. Hij kan er dan voor kiezen om met een nieuwe vordering te komen, met uitbreiding van feiten. Hiermee vergroot hij de kans dat u langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

In de raadkamer draagt iedereen meestal een toga. Voordat de raadkamer begint wordt u meestal in de gelegenheid gesteld nog even met uw advocaat te overleggen. Dit geeft u niet de mogelijkheid om alles van a tot z met uw advocaat te bespreken. De tijd die u hiervoor krijgt is vaak slechts enkele minuten.

De raadkamer bestaat uit een of uit drie rechters, daarnaast zit de griffier. De griffier houdt bij wat er gezegd wordt. De raadkamer kan u net als de rechter-commissaris vragen stellen over het zaaksdossier. Ook hier vindt er geen inhoudelijke behandeling van uw zaak plaats.

Daarna krijgt de officier van justitie het woord. Die zal de raadkamer in het algemeen verzoeken om u 30, 60 of 90 dagen langer vast te houden. Andere periodes kunnen eventueel ook worden verzocht of opgelegd.

Uw advocaat heeft daarna de mogelijkheid om het standpunt van de verdediging naar voren te brengen. Hij kan bepleiten dat er geen ernstige bezwaren of gronden zijn, een schorsingsverzoek doen in verband met uw persoonlijke omstandigheden en/of een opheffingsverzoek.

Bent u minderjarig dan krijgt uw wettelijke vertegenwoordiger ook een uitnodiging en zal hij eventueel ook bij de raadkamer aanwezig zijn. Als u minderjarig bent zal een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming ook bij de raadkamer verschijnen en eventueel een nadere toelichting geven op het rapport.

In sommige gevallen is naast de Raad voor de Kinderbescherming ook nog een medewerker van Buro Jeugdzorg aanwezig.

Uitspraak van de raadkamer

De raadkamer doet diezelfde dag of een dag later uitspraak. Tegen deze uitspraak kunt u binnen drie dagen in hoger beroep. Let op: u kunt slechts tweemaal in hoger beroep.

Als u dus voor een kortere periode dan 90 dagen gevangen gehouden wordt, kan het soms verstandig zijn om hier niet direct hoger beroep tegen in te stellen. Als u gelijk voor de volle 90 dagen gevangen gehouden wordt, moet u misschien wel gelijk beroep instellen. Overleg dit goed met uw advocaat.

Naast de mogelijkheid van hoger beroep, kunt u een onbeperkt aantal schorsingsverzoeken bij de raadkamer van de rechtbank indienen. Maar als de raadkamer uw schorsingsverzoek afwijst, kunt u hier slechts eenmaal hoger beroep tegen instellen.

Ook hier geldt dus dat het soms verstandig kan zijn om niet gelijk in hoger beroep te gaan als uw eerste schorsingsverzoek wordt afgewezen.

Ook kunt u ervoor kiezen om van beide beroepsmogelijkheden gelijktijdig gebruik te maken. Wordt namelijk zowel de gevangenhouding bevolen als het schorsingsverzoek afgewezen, dan kunt u ook in een keer tegen beide beslissingen in hoger beroep. Of dit uit tactisch oogpunt wijsheid is, moet u met uw advocaat bespreken.

Als de officier van justitie met een uitbreiding van de vordering komt (als uit het onderzoek dat loopt bijvoorbeeld is gebleken dat u meerdere strafbare feiten heeft gepleegd) dan kunt u ook tegen deze uitbreiding van de vordering nog eenmaal in hoger beroep.

De korte beroepstermijn van drie dagen maakt dat u in overleg met uw advocaat snel moet beslissen of u in hoger beroep wil.

Hoger beroep

Als u in hoger beroep gaat tegen het bevel gevangenhouding/neming, de afwijzing van de schorsing of opheffingsverzoek of tegen de uitbreiding van de vordering, dan zal de raadkamer van het gerechtshof opnieuw de vraag moeten beoordelen of er sprake is van ernstige bezwaren en gronden en/of het schorsingsverzoek terecht is afgewezen en/of de uitbreiding van de vordering stand kan houden.

De behandeling en het verhoor is te vergelijken met de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie kan ook in hoger beroep indien hij het niet eens is met de beslissing van de raadkamer.

De raadkamer van het hof bestaat altijd uit drie rechters (officieel: raadsheren). De officier van justitie heet daar advocaat-generaal. De raadkamer van het gerechtshof doet dezelfde of de volgende dag uitspraak.

Tegen deze uitspraak kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven