fbpx
Ga naar content

Na uw aanhouding: inverzekeringstelling?

Als de officier van justitie er niet in slaagt om het onderzoek binnen 15 uren af te ronden en het mogelijk is om u voor het feit waarvan u wordt verdacht in verzekering te stellen, dan zal de officier van justitie dit in het belang van het onderzoek bevelen. Dit betekent dus dat u in dat geval langer blijft vastzitten.

De inverzekeringstelling mag alleen worden toegepast om het onderzoek naar het strafbare feit waarvan u verdacht wordt te voltooien. Het onderzoeksbelang staat hierbij centraal.

Het kan bij het onderzoeksbelang bijvoorbeeld gaan om:

 • nadere verhoren
 • confrontatie met getuigen
 • vrees voor vluchtgevaar
 • het voorkomen dat u het onderzoek dwarsboomt
 • uitreiken van stukken over de strafzaak, bijvoorbeeld de dagvaarding.

Het bevel tot inverzekeringstelling kan door de (hulp)officier van justitie alleen worden gegeven als u wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Als hoofdregel geldt dat voorlopige hechtenis mogelijk is als het gaat om strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Daarnaast is voorlopige hechtenis mogelijk in een aantal speciale gevallen.

Voorbeelden van zogenaamde vierjaarsfeiten zijn:

 • moord, doodslag
 • openlijke geweldpleging
 • meineed
 • namaken/vervalsen van munten/bankbiljetten
 • valsheid in geschrift
 • bigamie
 • kinderpornografie
 • verkrachting
 • ontucht
 • mensenhandel
 • gijzeling

Voorbeelden van specifieke misdrijven waarvoor inverzekeringstelling mogelijk is:

 • bedreiging
 • mishandeling
 • diefstal
 • verduistering
 • oplichting
 • vernieling
 • heling

Als u dus verdacht wordt van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, dan kunt u in verzekering worden gesteld.

Hoe lang duurt de inverzekeringstelling?

De wet bepaalt dat de inverzekeringstelling maximaal drie dagen duurt. Hoewel het streven van de politie is om het onderzoek binnen deze termijn van drie dagen af te ronden, kan de inverzekeringstelling eenmaal met drie dagen worden verlengt indien dit noodzakelijk is.

Hierbij wordt het onderzoeksbelang afgewogen tegen de persoonlijke belangen van de verdachte.

Persoonlijke belangen zijn bijvoorbeeld:

 • verzorging van een zieke partner of kind
 • behoud van werk
 • begrafenis of bruiloft

De (hulp) officier van justitie kan u dus maximaal voor een periode van 6 dagen in verzekering stellen.

Voordat u in verzekering wordt gesteld wordt u verhoord. Hier wordt een schriftelijk proces-verbaal van opgemaakt. Bent u het niet eens met de inhoud, ondertekend u dan niets. U bent dus niet verplicht om uw handtekening te zetten onder welk document dan ook.

In sommige gevallen komt de reclassering u bezoeken indien u in verzekering bent gesteld. Dit is echter niet altijd zo.

Inverzekeringstelling van minderjarigen

Als een minderjarige verdachte in verzekering gesteld wordt, dan gaat er een bericht naar de Raad voor de Kinderbescherming en zal een medewerkers van deze raad de verdachte komen bezoeken. Dit noemt men ook wel de vroeghulp.

Inverzekeringstelling en beperkingen

Een inverzekeringstelling kan gepaard gaan met beperkingen. Dit is een apart bevel van de officier van justitie waarin hij u in het belang van het onderzoek beperkende maatregelen opgelegd.

Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat u zonder uitdrukkelijke toestemming van de officier van justitie geen:

 • bezoek mag ontvangen. Deze beperking geldt dan niet voor de advocaat, de politie, de reclasseringsmedewerker en in het geval van de minderjarige verdachte, de ouders.
 • gebruik maken van telecommunicatiemogelijkheden. Deze beperking geldt dan weer niet voor de advocaat, de justitiële autoriteiten en de Commissie van Toezicht. Elke gevangenis heeft een dergelijke commissie waar u kunt klagen over uw behandeling.
 • brieven mag versturen of ontvangen. Deze beperking geldt dan weer niet voor de advocaat, de justitiële autoriteiten en de Commissie van Toezicht.
 • contact mag hebben met medegedetineerden
 • geen audiovisuele media mag ontvangen (televisie kijken) of schrijvende persberichten mag ontvangen (kranten e.d.)

In de volksmond wordt dan gezegd dat u in beperkingen zit. De officier van justitie kan dus kiezen tussen verschillende beperkingen. Hij hoeft ze dus niet allemaal op te leggen. Beperkingen zijn erg belastend voor u. U mag dan bijvoorbeeld geen nieuws zien en met niemand praten of bezoek ontvangen.

De beperkingen gelden niet tussen u en uw advocaat. Als u in beperkingen zit, zit uw advocaat dat als het ware ook. Uw advocaat mag inhoudelijk dan niet met derden (familie, vrienden, medeverdachten etc.) over uw zaak spreken. Wel mag de advocaat in het algemeen iets zeggen over de verdenking.

Bezwaar of klachten over inverzekeringstelling?

Tegen het bevel beperkingen kunt u een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Uw bezwaarschrift wordt dan in raadkamer behandelt. Tegen de beslissing om u inverzekering te stellen kunt u niet in bezwaar of beroep.

Klachten over uw behandeling tijdens de inverzekeringstelling kunt u indienen bij de politie. Ook kunt u dit melden bij de rechter-commissaris als u wordt voorgeleid.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven