fbpx
Ga naar content

Hoe werkt de piketregeling?

Vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld heeft u recht op een advocaat. U hoeft hier niet zelf voor te zorgen, dit gaat automatisch. Zodra u in verzekering bent gesteld moet de (hulp)officier van justitie hier melding van doen bij de zogenaamde piketcentrale van de Raad voor Rechtsbijstand.

De piketcentrale zorgt voor de uitvoering van de piketregeling. Een groot aantal (strafrecht)advocaten hebben zich aangesloten bij de piketregeling. De piketcentrale krijgt de melding binnen dat u in verzekering bent gesteld en geeft deze melding door aan de piketadvocaat die op dat moment dienst heeft. Alle ingeschreven piketadvocaten hebben bij toerbeurt dienst, ook in de weekenden.

Voorkeursmelding

Deze piketadvocaat zal u zo snel mogelijk na het ontvangen van de melding bezoeken op het politiebureau (of waar u zich maar voor verhoor bevindt). Heeft u een vaste advocaat die ook meedoet aan de piketregeling dan kunt u aangeven bij de politie dat u die specifieke advocaat wilt.

Dit noemt men een voorkeursmelding. Dan gaat de melding dat u in verzekering bent niet naar de dienstdoende piketadvocaat, maar naar uw eigen advocaat.

In dat geval zal uw eigen advocaat u zo spoedig mogelijk komen bezoeken. Dit wordt in vaktaal de voorkeursadvocaat genoemd. De rechtsbijstand van de piketadvocaat is kosteloos, ook die van uw voorkeursadvocaat.

Uiteraard kunt u ook zelf een advocaat kiezen die niet deelneemt aan de piketregeling. In dit laatste geval moet u er rekening mee houden dat u deze advocaat zelf moet betalen.

Uw piketadvocaat beschikt over weinig informatie

Op het moment van dat u in verzekering bent gesteld heeft uw advocaat nog helemaal geen informatie over de zaak. Op de piketmelding staan alleen uw persoons- en adresgegevens vermeld en het strafbare feit waar u van verdacht wordt.

In sommige gevallen krijgt de advocaat bij de plaats van verhoor nog een kopie van het bevel en het verhoor van de inverzekeringstelling.

Piket is eigenlijk een soort van ‘EHBO’ van de advocaat aan de verdachte. Omdat de advocaat nog van niets weet, zal hij met u bespreken wat er is voorgevallen en wat u al heeft verklaard tegen de politie. De piketadvocaat zal u uitleg gegeven over het vervolgtraject.

Daarnaast kanl de advocaat u vragen stellen over uw sociale omstandigheden, bijvoorbeeld over uw werk en uw woonsituatie. Deze informatie kan een belangrijke rol spelen bij een eventueel later verzoek van uw advocaat om de voorlopige hechtenis te schorsen of op te laten heffen.

Bij een schorsing loopt de voorlopige hechtenis eigenlijk gewoon door, maar wordt die geschorst. Als verdachte bevindt u zich dus op vrije voeten, maar onder bepaalde voorwaarden. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan pakt de politie u weer op. Wordt de voorlopige hechtenis opgeheven dan is die helemaal van de baan. Bij opheffing worden ook geen voorwaarden gesteld.

Uw advocaat zal u op basis wat u heeft verteld een inschatting geven of u naar verwachting nog langer vast zult moeten blijven zitten.

Piketadvocaat kan familie of vrienden informeren

Uw piketadvocaat kan, als u dan wenst, contact opnemen met derden, bijvoorbeeld familie of vrienden. Soms zijn die helemaal niet op de hoogte van het feit dat u vast zit. De persoon die u heeft opgegeven wordt dan gebeld door uw advocaat.

Vaak wordt aan deze persoon het verzoek gedaan om toiletartikelen en kleding te brengen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om niemand in te lichten.

Alleen minderjarige verdachten mogen bezoek van hun ouders ontvangen als ze in verzekering gesteld zijn. Meerderjarige verdachten ontvangen geen bezoek. Wel kunt u bepaalde spullen, bijvoorbeeld kleding en toiletartikelen laten bezorgen.

Per politiebureau of arrestantencomplex zijn de bezoek/afgiftetijden weer anders. Informeert u hiernaar.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven