fbpx
Ga naar content

Draagkracht berekenen, hoe gaat dat in zijn werk?

Als partners uit elkaar besluiten te gaan krijgen zij te maken met een eventuele financiële onderhoudsplicht. Hoe hoog die verplichting uitvalt en wie deze moet gaan betalen is van een aantal zaken afhankelijk. Allereerst gaat het erom of er uit de relatie kinderen zijn voortgekomen en daarnaast ook of beide partners een evenredig inkomen hebben. Is dit inderdaad het geval en blijkt dat één van de partners meer verdient dan de ander dan zal er een draagkracht berekening worden gemaakt. Aan de hand van deze berekening wordt bepaald hoeveel alimentatie de ene ex-partner aan de andere moet afdragen. Hoe die draagkracht berekening in zijn werk gaat vertellen we in deze blog.

Wat is kinderalimentatie?

Bij het berekenen van de draagkracht komen twee vormen van alimentatie om de hoek kijken. Eén daarvan is de kinderalimentatie. Kinderalimentatie is de vergoeding die een niet verzorgende ouder na een echtscheiding periodiek zal afdragen aan de ouder waarbij de kinderen inwonen als financiële ondersteuning voor de kosten die gemaakt worden voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. De afspraken met betrekking tot kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen en de kosten die hieraan verbonden zijn. Deze laatste regeling wordt samengevat met de term kinderalimentatie.

Wat is partneralimentatie?

De andere alimentatie variant is partneralimentatie. Partneralimentatie is onderdeel van de financiële onderhoudsplicht die partners aangaan bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze regeling treedt in werking als de partners besluiten om uit elkaar te gaan. De belangrijkste doelstelling van partneralimentatie is het voorkomen dat van de partners in acute financiële problemen komt als gevolg van de keuze om uit elkaar te gaan. Partneralimentatie moet worden gezien als een tijdelijke financiële overbrugging om financieel zelfstandig te worden.

De partneralimentatie regeling kan in werking treden als er een groot inkomensverschil tussen partners ontstaat als gevolg van de scheiding. Deze situatie kan ontstaan als een van de partners gedurende het huwelijk niet of nauwelijks aan het arbeidsproces heeft deelgenomen terwijl dit bij de andere partner wel het geval is.

Wat is draagkracht?

Draagkracht is een term die wordt gebruikt in bij het berekenen van bovenstaande alimentaties. Hiermee wordt aangegeven wat de alimentatieplichtige maximaal kan betalen aan alimentatie. Om te bekijken wat iemand aan alimentatie kan betalen, zonder in de financiële problemen te komen, wordt er een draagkrachtberekening gemaakt. De hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is totaal afhankelijk van deze draagkracht. De maximale draagkracht is afhankelijk van het inkomen, de woonlasten, belastingvoordelen en andere financiële verplichtingen. Vaak is het zo dat de totale alimentatiebehoefte groter is dan de draagkracht. In dat geval gaat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie

Hoe werkt de draagkrachtberekening?

Om vast te stellen wat de draagkracht is van de partner die alimentatie moet betalen, wordt een berekening gemaakt. Dit kan een mediator voor u verzorgen. De zogenaamde draagkrachtberekening. allereerst moet worden vastgesteld wat het netto besteedbaar inkomen is van de alimentatieplichtige partner. Het is vastgesteld dat de alimentatieplichtige partner zelf altijd minimaal de hoogte van een bijstandsuitkering over moet houden. De hoogte van een bijstandsuitkering wordt dus afgetrokken van het netto besteedbaar inkomen. Daarnaast worden ook andere relevante lasten, zoals de premie voor de zorgverzekering en eventuele schulden uit het huwelijk van het netto besteedbaar inkomen afgetrokken. Deze aftrekposten vormen samen het draagkrachtloos inkomen. Het draagkrachtloos inkomen wordt van het netto besteedbaar inkomen afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is de draagkrachtruimte.

Wat is de behoefte bij een alimentatie bepaling?

De behoefte gaat over de alimentatiegerechtigde. Het gaat over het bedrag dat nodig is om zo goed mogelijk het leven te kunnen voortzetten zoals dat vóór de scheiding was. Ook hier wordt bij een alimentatie bepaling een berekening op los gelaten. Daarna worden de bedragen van beide berekeningen tegenover elkaar afgewogen. De draagkrachtruimte hoeft namelijk niet volledig als alimentatie worden afgedragen, maar slechts een percentage hiervan. Het maximale draagkrachtpercentage is vastgesteld op 70%. De alimentatieplichtige partner moet dus 70% van de draagkrachtruimte betalen aan alimentatie.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze gespecialiseerde kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.

Terug naar boven