fbpx
Ga naar content

Hoe herken je een goede mediator?

Het besluit op welke manier u een echtscheidingstraject gaat doorlopen, is de eerste stap die u moet zetten als u besloten heeft om uit elkaar te gaan. Misschien past een mediationtraject goed bij jullie. Zeker als jullie on speaking terms met elkaar zijn is dit een keuze die absoluut in aanmerking komt. Eén van de vragen die hierbij een rol speelt is hoe u precies een goede mediator herkent? Dat gaan we u in dit artikel vertellen.

Wat is een mediator?

Een mediator is de onafhankelijke bemiddelaar die betrokken partijen als neutrale tussenpersoon kan bijstaan in een mediationtraject. Deze persoon zal een waardevolle ondersteuning bieden bij het wegnemen van conflicten of een begeleidende rol vervullen bij het doorlopen van een echtscheidingsprocedure. Hierbij heeft deze persoon een volledig neutrale rol en zal geen oordeel vormen. Mediation is dan ook een unieke juridische begeleidingsvorm doordat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator. 

Wat is mediation? 

Hoewel mediation onder de juridische dienstverlening valt, is de rol van een mediator totaal verschillend van andere juridische dienstverleners. Dit wordt het beste duidelijk door te omschrijven wat mediation precies is en op basis van welke achterliggende gedachte de procedure wordt vormgegeven. Mediation wordt gezien als een vorm van conflicthantering of het doorlopen van een echtscheidingsprocedure waarbij de betrokken partijen in goed overleg op zoek gaan naar oplossingen (en deze uiteindelijk ook formuleren in een vaststellingsovereenkomst) die ertoe zullen leiden dat een conflict wordt weggenomen. Een mediator biedt de nodige begeleiding in dit traject en helpt de betrokkenen bij het realiseren van hun doelstellingen. 

De rol van de mediator

De neutrale rol van de mediator is van groot belang bij mediation. Doordat de betrokkenen samen gebruik maken van de diensten van deze expert, is het van groot belang dat deze persoon volledig neutraal blijft. Een mediator heeft dan ook een begeleidende en adviserende rol in dit traject om enige beïnvloeding in de uiteindelijke besluitvorming te voorkomen. Mediation heeft dan ook voor een deel een zelfstandig karakter. Er kan wel een keuze worden gemaakt met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning van de mediator en de manier waarop deze ondersteuning wordt aangeboden. Met betrekking tot dit laatste kan er een keuze worden gemaakt voor een fysieke ondersteuning (waarbij het traject wordt doorlopen aan de hand van een of meerdere afspraken op kantoor van de mediator) of voor een ondersteuning die volledig online wordt aangeboden.

Mediation heeft een zeer toekomstgericht karakter en richt zich voornamelijk op het vinden van oplossingen zonder hierbij inhoudelijk op het conflict in te gaan. Hiermee is mediation sterk onderscheidend ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening. 

Hoe herken je een goede mediator?

De toenemende populariteit van mediation kent ook een keerzijde. Er zijn veel aanbieders die ondersteuning bij het doorlopen van een mediationtraject aanbieden. Niet alleen veel juridische aanbieders hebben mediation in hun pakket opgenomen om in de sterk stijgende vraag te kunnen voorzien maar ook andere aanbieders. Dit is mogelijk omdat mediation wettelijk gezien een vrij beroep is. Iedereen mag zich als mediator profileren ook personen die hiervoor niet over de juiste diploma’s of andere bewijzen van vaardigheden beschikken.    

Een goede mediator is te onderscheiden door een MfN- of ADR certificaat. De mediators die in bezit zijn van dit certificaat hebben een goede vooropleiding gevolgd, die erkend is door de MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. Daarnaast zijn er strenge voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van hun dienstverlening. De prijsstelling van deze mediators zal iets hoger liggen dan andere aanbieders maar de kwaliteit van de geboden ondersteuning is van essentiële waarde voor een soepele voortgang van een mediationtraject. Het besparen op kwaliteit is in dit geval een verkeerde keuze.

De meest eenvoudige manier om een geschikte mediator te vinden

Een goede mediator vinden is helemaal niet zo lastig als het in eerste instantie lijkt. Judex heeft namelijk een netwerk van mediators opgebouwd om rechtzoekenden te helpen bij het maken van een overwogen en veilige keuze. De mediators uit ons netwerk voldoen aan de strenge eisen die wij stellen met betrekking op de nationale MfN- of internationale ADR erkenning, de werkwijze en prijsstelling. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.

Terug naar boven