fbpx
Ga naar content

Welke zorgregeling is passend bij jonge kinderen?

Het komt regelmatig voor dat er tussen gescheiden ouders een strijd is over de zorgregeling van hun jonge kind (0 tot 4 jaar). Welke zorgregeling is passend? Onze Judex-mediator Marieke van Plateringen schrijft elke maand een blog. Ze geeft praktische tips en handige feitjes. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder.

Het komt regelmatig voor dat er tussen gescheiden ouders een strijd is over de zorgregeling van hun jonge kind (0 tot 4 jaar). Bij deze discussie staat de rol van de vader vaak centraal. Een nachtje slapen bij de vader kan een behoorlijk discussiepunt zijn.

Welke zorgregeling is passend bij 0 tot 4-jarigen? Er is veel geschreven over dit onderwerp. In deze blog een samenvatting van diverse onderzoeken.

In situaties wanneer de ouders persoonlijkheids-, verslavings-, en/of geweldsproblematiek hebben, gelden er andere conclusies en adviezen dan in deze blog beschreven.

Contact met beide ouders

Voor vrijwel alle kinderen is het na een scheiding erg belangrijk om met beide ouders omgang te hebben. Het maakt niet uit hoe oud het kind is. Een goede zorgregeling is dus zeer belangrijk.

Richard Warshak heeft diverse studies gedaan naar onder andere de omgang van een kind met beide ouders na een scheiding. Deze onderzoeken waren met name gericht op kinderen met de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De uitkomsten van deze studies zijn erkend door meer dan 100 wetenschappers uit 15 verschillende landen.

Uitkomst verschillende studies

Uit de verschillende studies van Richard Warshak is gebleken dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar er veel baat bij hebben als de zorg wordt verdeeld tussen de ouders. Dit hoeft niet persé te betekenen dat de zorg precies door midden gaat. Minimaal 35% van de tijd bij elke ouder is voldoende om een goede hechtingsrelatie op te bouwen met allebei de ouders. Eén of meer nachten slapen bij de ouder die de minste zorg heeft hoort daar ook bij en is zeer belangrijk. Dit zorgt voor een hogere betrokkenheid bij het kind en is goed voor het hechtingsproces.

Hechtingsrelatie

Het is erg belangrijk voor een jong kind om een hechtingsrelatie op te kunnen bouwen met allebei de ouders. Elke ouder levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Ieder op zijn/haar eigen manier. Jonge kinderen hebben juist de behoefte aan zorg en regelmatige interactie van beide ouders. Met name in deze leeftijdsgroep ontstaat hierdoor een goede basis voor de kind-ouder relatie.

Moeder-kind relatie

Uit de verschillende studies blijkt ook een kind niet de fulltime zorg van één ouder nodig heeft (meestal de moeder). De zorg moet dan wel door de andere ouder (meestal de vader) en/of de grootouders overgenomen worden. Veelvuldig contact met de andere ouder heeft een tal van voordelen voor het kind en zal de moeder-kind relatie niet op een negatieve manier beïnvloeden.

Studies door Linda Nielsen

Linda Nielsen heeft rondom dit thema ook diverse studies gedaan. Zij heeft in een periode van 25 jaar kinderen vergeleken die meer dan 35% bij beide ouders zijn met kinderen die grotendeels bij hun moeder opgegroeid zijn.

De uitkomst van deze verschillende studies is dat de kinderen die allebei de ouders minimaal 35% van de tijd zagen, hoger scoorden op het gebied van psychisch, emotioneel en gedragsmatig gebied. Deze kinderen hadden ook een betere relatie met beide ouders dan de kinderen die voor het grootste gedeelte bij hun moeder opgegroeid waren. Óók in de gevallen dat de ouders onderling veel conflicten met elkaar hadden.

De kinderen vertelden dat ze het fijn vonden om met beide ouders veel tijd door te brengen en zo met allebei een goede band konden opbouwen.

Levenstevredenheid

Daarnaast blijkt uit de studies ook dat wanneer een ouder haar/zijn kind minimaal 35% van de tijd ziet, de manier van opvoeden effectiever blijkt. Het kind verblijft dan genoeg tijd bij elke ouder, zodat ze allebei zorg te dragen voor de opvoeding.

Een ouder die bijvoorbeeld haar/zijn kind één weekend per twee weken ziet is eerder bezig met ‘het samen leuk hebben’ in plaats van met de opvoeding bezig te zijn.

De levenstevredenheid bij de kinderen ligt hoger wanneer allebei de ouders een effectieve opvoeding geven in plaats van één van hen. Twee betrokken ouders is dus van groot belang voor een kind.

Conclusie

Gezien deze verschillende studies is mijn conclusie dat het ook voor jonge kinderen heel erg verstandig is om na een scheiding regelmatig contact te hebben met beide ouders. Op zijn minst 35% bij elke ouder is belangrijk. Ook het slapen bij de minst verzorgende ouder hoort erbij om goed bij het kind betrokken te blijven. Dit zorgt voor een goed hechtingsproces en komt de kind-ouder relatie ten goede.

Terug naar boven