Ga naar content

De afwikkeling van een samenlevingscontract

Paul en Merel hebben 8 jaar geleden een samenlevingsovereenkomst gesloten. In deze samenlevingsovereenkomst is bepaald dat de inboedelgoederen die gedurende de samenleving wordt aangeschaft gemeenschappelijk zal zijn. Daarnaast worden er een aantal afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van de huishouding.

Tot slot is er in het samenlevingscontract opgenomen dat het samenlevingscontract wordt ontbonden op het moment dat er een aangetekende brief waarin de ontbinding van het samenlevingscontract wordt bevestigd, naar de andere partij wordt gezonden.

Na 8 jaar relatie besluit Paul een punt achter de relatie te zetten. Vier jaar geleden hebben Paul en Merel ook een woning gekocht. Paul en Merel zijn allebei voor de helft eigenaar van de woning en hebben een hypotheek op de woning gevestigd waarvoor zij allebei hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Paul wil de zaken nu zo snel mogelijk regelen en schrijft Merel een brief die hij aangetekend verstuurt waarin hij het samenlevingscontract ontbindt. Daarnaast schrijft Paul aan Merel dat hij graag in de woning wil blijven wonen en dat hij Merel wil uitkopen voor een bedrag van 20.000 euro. Daarnaast heeft Paul een lijst opgesteld van de inboedelgoederen en heeft op deze lijst aangegeven welke spullen Merel kan meenemen.

Merel is het niet eens met de financiële afwikkeling van het samenlevingscontract. Merel meent dat zij minstens 35.000 euro van Paul moet krijgen met betrekking tot de woning en zij meldt Paul dat ze liever een som geld van Paul krijgt voor de inboedelgoederen in plaats van de inboedelgoederen die Paul aan Merel wil toebedelen.

Na nog een aantal voorstellen over en weer komen en Paul en Merel tot de conclusie dat zij er op dat moment samen niet uitkomen. Ze besluiten advies in te winnen van een advocaat-bemiddelaar. Na een eerste gesprek met deze bemiddelaar maken Paul en Merel de afspraak dat zij gezamenlijk een makelaar zullen inschakelen die de waarde van de woning zal bepalen.

Ook hebben Paul en Merel in overleg met de advocaat-bemiddelaar afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling van de woning en andere waardepapieren. De taxatiewaarde zal verminderd worden met de nog openstaande hypotheekschuld. Vervolgens zal de afkoopwaarde van de aan de hypotheek verbonden levensverzekering bij dit bedrag worden opgeteld. Dit bedrag wordt vervolgens door twee gedeeld.

Merel heeft inmiddels nieuwe woonruimte gevonden en komt tot de conclusie dat zij toch wel een aantal gemeenschappelijke inboedelgoederen kan gebruiken. Met Paul maakt zij de afspraak dat zij toch een paar inboedelgoederen meeneemt en dat Paul haar een tegemoetkoming voldoet in de kosten van de aankleding van de nieuwe woning van Merel.

Na twee weken komen Paul en Merel wederom bij de advocaat-bemiddelaar met de vraag om de afspraken die zij hebben gemaakt vast te leggen in een convenant. Inmiddels hebben Paul en Merel naar aanleiding van het taxatierapport van de makelaar overeenstemming gekregen over het bedrag dat Paul nog aan Merel moet betalen. De advocaat legt de afspraken met betrekking tot de woning, de hypotheek en de levensverzekeringen vast in een convenant.

Daarnaast wordt aan het convenant ook de lijst gehecht waarin de verdeling van de goederen staat opgenomen en het bedrag dat Paul aan Merel zal betalen voor de inrichting van de nieuwe woning.

Vervolgens gaan Merel en Paul naar de notaris die op zijn beurt in een akte vastlegt dat Paul voortaan de enige eigenaar van de woning is en Merel ontslagen wordt van haar verplichtingen ten opzichte van de hypotheekverstrekker. Tegelijkertijd stort Paul het uitkoopbedrag op de rekening van de notaris te storten die dit bedrag vervolgens na het passeren van de akte op de rekening van Merel stort.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven