Ga naar content

Aanslag Koninginnedag: wie kunnen personenschade claimen?

De verzekeringsmaatschappij van Karst T. heeft laten weten dat de zogenaamde personenschade naar aanleiding van de aanslag op Koninginnedag vergoed zal worden. Karst T. was bij Reaal verzekerd op basis van een dekking van 5 miljoen euro. Voor de slachtoffers betekent dit dat er maximaal 5 miljoen euro te verdelen valt.

Wie komt in aanmerking voor schadevergoeding?

In de eerste plaats zijn dat mensen die bij het voorval lichamelijk letsel hebben opgelopen. Die letselschade zal door Reaal volledig moeten worden vergoed. Naast smartengeld kunnen deze getroffenen aanspraak maken op vergoeding van bijvoorbeeld ziektekosten, misgelopen inkomsten, reiskosten, kosten van (huishoudelijke) hulp en overige kosten.

Nabestaanden

Ook nabestaanden van de overleden slachtoffers kunnen – in een aantal gevallen – een vordering indienen. Te denken valt in de eerste plaats aan de kosten van de begrafenis of crematie. Als de overledene kostwinner was, heeft een bepaalde groep van nabestaanden die door de overledene in hun levensonderhoud werden voorzien recht op schadevergoeding. Ook als de overledene geen betaald werk verrichtte maar bijvoorbeeld huishoudelijke taken, bestaat in een aantal gevallen de mogelijkheid om schade te verhalen. De nabestaanden moeten deze hulp immers na het overlijden anders regelen en misschien inkopen. Ook dat is een schadepost die Reaal zal moeten vergoeden.

Shock-schade

Betrokkenen die alleen geestelijke schade hebben geleden, bijvoorbeeld door de confrontatie met de schokkende gebeurtenis, hebben slechts in een beperkt aantal gevallen recht op schadevergoeding. Het moet dan gaan om ernstige psychische schade, bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis, en bovendien om mensen die zeer nauw bij de gebeurtenis waren betrokken. Ernstige schrik is hiervoor onvoldoende.

Werkgever van slachtoffer 

Tot slot heeft ook de werkgever van een letselslachtoffer in principe recht op schadevergoeding. Als het slachtoffer door de gebeurtenis niet kan werken, kan zijn werkgever de loonschade verhalen.
Als u (direct of indirect) schade heeft geleden door de aanslag in Apeldoorn, is het raadzaam om advies in te winnen bij een in letselschade gespecialiseerde jurist, bijvoorbeeld een advocaat die is aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). De (redelijke) advocaatkosten zullen door Reaal moeten worden vergoed.

Bart Nuijens is als letselschade-advocaat verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op bn@abeln.nl

Terug naar boven