Ga naar content

Apothekersassistente moet na overval eigen schade dragen

Een apothekersassistente springt in paniek uit het raam op de eerste verdieping van een nachtapotheek die ‘s-nachts overvallen wordt. Zij probeert tevergeefs haar werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die zij opgelopen heeft.

In de praktijk is het voor een werkgever niet eenvoudig om onder de aansprakelijkheid van een bedrijfsongeval uit te komen. Rechters nemen vrij snel aan dat er sprake is van een schending van de zorgplicht, de wettelijke terminologie op basis waarvan een werkgever verplicht kan worden om de schade die een werknemer geleden heeft te vergoeden.

Assistente springt in paniek uit het raam
In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg pakte een aansprakelijkheidsprocedure voor een werknemer minder gunstig uit. Een apothekersassistente wordt om 3.00 uur ‘s-nachts geconfronteerd met drie overvallers die via de achterzijde van het pand zijn binnengedrongen. De assistente die zich op dat moment op de eerste verdieping bevindt probeert eerst nog de politie te bellen, maar dit mislukt omdat zij in alle emotie vergeet de ‘0’ in te toetsen. Als er vervolgens een vuurwapen op haar gericht wordt, springt de assistente in paniek uit het raam op de eerst verdieping. Zij verbrijzelt daarbij haar rechterenkel, loopt een fractuur op aan haar stuitje en breekt twee wervels.

Vanaf de dag van het ongeval tot aan de einddatum van het arbeidscontract, veertien maanden later, is de werkneemster arbeidsongeschikt en niet meer in staat om te werken. De assistente start een gerechtelijke procedure stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden schade. De rechter moet in deze procedure toetsen in hoeverre de werkgever aan zijn wettelijke zorgplicht voldaan heeft.

Volgens de assistente heeft haar werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen met name aan de achterzijde van het pand. Zo voerde zij aan dat de ramen op de bovenverdieping niet voorzien waren van veiligheidsglas, de bekabeling van de verlichting aan de achterzijde van het pand eenvoudig onklaar kon worden gemaakt en er geen camera aan de achterzijde van het pand was.

De apotheker voerde verweer en stelde dat deze overval de eerste in dertig jaar tijd was. Er was wel degelijk adequate beveiliging maar die was gericht op klantencontact dat zich afspeelt aan de voorzijde van het pand. Daar was bijvoorbeeld een gepantserd loket voorzien van een overvalalarm.

Rechter: werkgever heeft aan zorgplicht voldaan
De rechter is het met de werkgever eens. Volgens de rechter gaat het er niet om of de werkgever al het mogelijke gedaan heeft om een overval te voorkomen, maar om de vraag of de werkgever maatregelen genomen heeft die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden. De omstandigheid dat het hier gaat om een apotheek en geen bank of juwelier speelt een belangrijke rol. Volgens de rechter zijn de werkgever en de assistente slachtoffer geworden van een overval die buiten de normaal te verwachten risico’s lag.

De werkneemster had dan ook niet van haar werkgever mogen verwachten dat hij van het pand een vesting zou hebben gemaakt. Conclusie: de werkgever is niet aansprakelijk voor de schade die de assistente heeft opgelopen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven