Ga naar content

Directeur persoonlijk aansprakelijk voor niet afsluiten van verzekering

In principe is een directeur van een besloten vennootschap niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de bedrijfsvoering, maar als de bestuurder een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, kan dit anders komen te liggen.

De rechtbank in Den Haag oordeelde onlangs dat een directeur privé aansprakelijk gesteld kon worden voor het feit dat hij heeft nagelaten om een aansprakelijkheidsverzekering in stand te houden ten behoeve van zijn uitgaanscentrum.

Val van acht meter van klimmuur

In dit uitgaanscentrum bevond zich een klimmuur. Op een dag valt een bezoeker tijdens een klim acht meter van de klimmuur naar beneden omdat een bevestigingskoord breekt. De bezoeker stelt het uitgaanscentrum aansprakelijk en partijen bereiken een schikking waarbij afgesproken wordt dat het uitgaanscentrum 60.000 euro schadevergoeding aan de onfortuinlijke klimmer zal betalen.

Maar voordat er tot daadwerkelijke uitbetaling van de schadevergoeding staakt het uitgaanscentrum haar bedrijfsactiviteiten en blijken er voor het slachtoffer geen verhaalsmogelijkheden. De bezoeker stelt de directeur persoonlijk aansprakelijk, onder meer omdat blijkt dat het uitgaanscentrum geen AVB verzekering (lees: aansprakelijkheidsverzekering) had. In de gerechtelijke procedure die volgt draait het om de vraag onder welke voorwaarden een directeur van een besloten vennootschap persoonlijk aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit de (gebrekkige) bedrijfsvoering van diezelfde vennootschap.

Professioneel bedrijf hoort te beschikken over aansprakelijkheidsverzekering

De rechtbank is van oordeel dat van een professioneel bedrijf dat haar bezoekers risicovolle activiteiten aanbiedt, die tot aanzienlijke letsel- of overlijdensschade kunnen leiden, verwacht mag worden dat zij zorg draagt voor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. Het feit dat het bedrijf geen aansprakelijkheidsverzekering (meer) had, rekent de rechtbank de directeur zwaar aan.

Volgens de rechtbank is dit verwijt zo ernstig dat de directeur persoonlijk aansprakelijk te houden is voor de schade van de bezoeker van het uitgaanscentrum. Daarbij speelde in dit geval niet alleen het ontbreken van de AVB verzekering een belangrijke rol, maar ook de omstandigheid dat het uitgaanscentrum geen enkel verhaal bood in de vorm van materiële activa of liquide middelen. De directeur heeft dus welbewust besloten om in het bedrijf risicovolle activiteiten voort te zetten terwijl hij wist dat zijn bedrijf op geen enkele manier verhaal bood voor eventueel door bezoekers geleden schade.

De directeur wordt dan ook veroordeeld om de 60.000 euro uit eigen zak aan het slachtoffer te voldoen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven