Ga naar content

Fietspaaltje gevaarlijk? Gemeente aansprakelijk?

Een racefietser rijdt achter twee andere racefietsers met wie hij een groepje vormt. Zij rijden op een verhard fietspad tussen de dorpen Een en Norg in de provincie Drenthe. De racefietser rijdt met een snelheid van circa 25-30 kilometer per uur als hij na twee haakse bochten in botsing komt met een fietspaal in het midden van het fietspad.

Ernstig letsel door botsing met paaltje

Het rood-wit gemarkeerde paaltje is op een afstand van circa 25 meter na de laatste haakse bocht geplaatst om er voor te zorgen dat er geen gevaarlijk verkeer (zoals auto’s) op het pad kan komen. De racefietser reed vlak achter zijn twee maatjes en hij had daardoor geen uitzicht op het pad. Daardoor kon het gebeuren dat hij, anders dan zijn twee voorgangers, het paaltje niet tijdig kon ontwijken en er in volle vaart tegenop is gereden. De racefietser heeft bij het ongeval ernstig letsel opgelopen.

De vraag is of de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. De racefietser is van mening dat de gemeente onvoldoende tegen de gevaren van het paaltje heeft gewaarschuwd. De gemeente stelt niet aansprakelijk te zijn.

Op de gemeente rust een zorgplicht als wegbeheerder

De rechter die over deze zaak moest oordelen overwoog dat als uitgangspunt geldt dat op de gemeente als wegbeheerder de plicht rust om ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De zorgplicht van de gemeente gaat echter niet zo ver dat rekening moet worden gehouden met verkeersdeelnemers die niet de in het algemeen te vergen voorzichtigheid in acht nemen.

Paaltje levert gevaar op voor personen en zaken

Door de rechter wordt verwezen naar een richtlijn waarin is bepaald dat verkeerspaaltjes op een fietspad door markering met een ribbelmarkering in het wegdek van tenminste 5 meter dienen te worden ingeleid. De situatie op het fietspad was niet van dien aard dat een waarschuwingssignaal achterwege kon blijven. Volgens de rechter had de gemeente er rekening mee moeten houden dat het fietspad ook werd gebruikt door racefietsers, die in groepen en met hoge snelheid fietsen. Verder is van belang dat het gaat om een smal fietspad in een landelijk gebied, waarbij kort na een haakse bocht een paal in het midden van het pad was geplaatst. De rechter komt uiteindelijk tot de conclusie dat het paaltje op het fietspad een gevaar oplevert voor personen of zaken.

De gemeente heeft nog wel de mogelijkheid gekregen om te bewijzen dat er geen (causaal) verband bestaat tussen de gebrekkige toestand van het fietspad en de aanrijding. Met andere woorden: de gemeente zal moeten aantonen dat, ook al zou er ribbelmarkering zijn aangebracht conform de richtlijn, de aanrijding toch zou zijn voorgevallen. Het is echter maar zeer de vraag of de gemeente aan deze zeer zware bewijslast kan voldoen.

Heeft u een vraag over een letselschade zaak? Petra klein Gunnewiek is als advocaat gespecialiseerd in letselschade en zij is werkzaam bij Abeln Advocaten in Amsterdam. Uw reactie is welkom via pkg@abeln.nl.

Terug naar boven