Ga naar content

Hand werknemer bekneld tussen betonplaten. Werkgever aansprakelijk?

Een vrachtwagenchauffeur die bij het lossen van zijn vrachtwagen met zijn hand bekneld raakt tussen twee betonplaten spreekt zijn werkgever aan voor de geleden schade. Volgens de rechtbank Leeuwarden is de werkgever echter niet aansprakelijk omdat er sprake was van een gevaar dat ook voor niet gewaarschuwde mensen voldoende bekend mag worden verondersteld.

De chauffeur in kwestie was al 24 jaar voor het transportbedrijf werkzaam toen hij in opdracht van zijn werkgever een lading betonplaten afleverde. De betonplaten waren zonder tussenruimte op elkaar gestapeld (in vaktaal: koud gestapeld). Zoals gebruikelijk werden de betonplaten gelost met behulp van een heftruck(chauffeur). Toen de chauffeur van de vrachtwagen besloot bij het lossen een handje te helpen ging het gruwelijk mis.

Koud gestapelde betonplaten

Omdat de betonplaten koud waren gestapeld werd bij het lossen eerst een klein deel van de lepels van de heftruck tussen de betonplaten gewrikt. Vervolgens werd een houten balkje of steen tussen de betonplaten geschoven en werden de lepels van de heftruck daarna in zijn geheel onder de betonplaat geschoven.
De chauffeur hielp bij het lossen door een steen tussen de betonplaten te schuiven. Maar precies op het moment dat hij de steen tussen de platen schoof zakte een betonplaat van ca. 3.000 kilo op zijn rechterhand naar beneden.

Schriftelijke veiligheidsinstructies ter voorkoming van ongeval

In de procedure die door de chauffeur werd aangespannen bij de rechtbank in Leeuwarden draaide het vervolgens om de vraag of de werkgever aansprakelijk was voor de schade die de chauffeur had opgelopen. Volgens de chauffeur had van de werkgever verwacht mogen worden dat er adequate schriftelijke veiligheidsinstructies zouden zijn opgesteld, met name op het punt van het lossen van betonplaten. Of de werkgever had een verbod op het lossen moeten instellen zodat een dergelijk ongeluk voorkomen had kunnen worden.

De rechtbank stelt voorop dat het wetsartikel waarin de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen geregeld is, artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, geen absolute waarborg voor werknemer tegen het gevaar van bedrijfsongevallen biedt. Met andere woorden: een werkgever is niet altijd aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval.

Hoofdregel: werkgever is aansprakelijk voor bedrijfsongeval tenzij…

Vervolgens geeft de rechtbank aan dat de hoofdregel voor aansprakelijkheid van bedrijfsongevallen als volgt luidt: een werkgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een bedrijfsongeval tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht (o.m. om te zorgen voor een veilige werkomgeving) is nagekomen. Wat er in het kader van de zorgplicht precies van een werkgever verwacht mag worden hangt weer af van de omstandigheden van het geval. Hierbij geldt het uitgangspunt dat een werkgever alleen die maatregelen hoeft te nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen te voorkomen die zich zouden kunnen voordoen bij de werkzaamheden die de werknemer moet verrichten.

Tot zover de opsomming van de rechtbank van de algemene juridische regels die gelden bij bedrijfsongevallen. De rechtbank geeft vervolgens aan dat het gevaar van het vallen van zware betonplaten die van elkaar gescheiden worden door de lepels van een heftruck ook bij niet gewaarschuwde mensen bekend mag worden verondersteld. Met andere woorden: de chauffeur had moeten weten dat het gevaarlijk is om je handen tussen de betonplaten te stoppen.

Rechter: werkgever hoefde geen veiligheidsmaatregelen te treffen

De rechter vindt niet dat de werkgever maatregelen had moeten treffen of extra instructies had moeten geven (stop je hand niet tussen de betonplaten). Daarbij komt, zo stelt de rechter, dat een dergelijk ongeval nog nooit eerder heeft plaatsgevonden en bovendien het niet gebruikelijk is dat chauffeurs helpen bij het lossen van de betonplaten. De chauffeur in kwestie is ongevraagd en onverplicht gaan helpen met alle risico’s van dien.

De vordering tot schadevergoeding van de werknemer wordt dan ook afgewezen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven