Ga naar content

Juf krijgt op schoolplein voetbal tegen het hoofd. School niet aansprakelijk

De schooljuf die tijdens het surveilleren op het schoolplein op zeer ongelukkige wijze een voetbal tegen haar hoofd krijgt, slaagt er niet in om haar werkgever met succes aansprakelijk te stellen voor de door haar geleden schade.

Hoewel de wettelijke zorgplicht van een werkgever door rechters in het algemeen ver wordt opgerekt, komt het gerechtshof in deze zaak tot de conclusie dat de werkgever niets te verwijten valt.

Volgens het gerechtshof heeft de wettelijke zorgplicht de strekking om werknemers tegen gevaar te beschermen voor zover als redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevergd. Of en welke maatregelen een werkgever in een specifieke situatie had moeten treffen hangt af van de omstandigheden van het geval.

In dit geval komt de rechter tot de conclusie dat de werkgever niet hoefde te verwachten dat het geraakt worden door een voetbal van een leerling tot (ernstige) schade zou leiden. Ook het laten surveilleren van meerdere docenten tijdens de pauze had dit ongelukkige incident niet kunnen voorkomen. Kortom, er waren redelijkerwijs geen maatregelen die de werkgever had kunnen treffen om dit bijzondere geval te voorkomen.

De werkgever is dan ook niet aansprakelijk.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven