Ga naar content

Kwik-Fit aansprakelijk voor ontploffende band

Een bejaard echtpaar laat een band van hun auto oppompen in een filiaal van Kwik-Fit. Op onfortuinlijke wijze explodeert de band tijdens het oppompen waardoor het echtpaar letsel oploopt. De vraag is of Kwik-Fit deze schade moet vergoeden.

Gehoorverlies en oorsuizen

Volgens het echtpaar is Kwik-Fit aansprakelijk voor de door hen geleden schade, onder meer bestaande uit gehoorverlies, verstoorde spraakverstaanbaarheid en oorsuizen. Deze schade had volgens het stel voorkomen kunnen worden als Kwik-Fit hen had gewaarschuwd voor de risico’s van het betreden van de werkplaats.

Kans op ongeval verwaarloosbaar klein

Kwik-Fit voert in de gerechtelijke procedure aan dat de kans op het klappen van een autoband bij het oppompen erg klein is en dat de gevolgen hiervan niet ernstig zijn. Omdat de kans op een ongeval bij het oppompen van een autoband zo klein is, hoefde Kwik-Fit geen veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
Het echtpaar beroept zich in de procedure onder meer op een brochure van de Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche. In deze brochure staan een aantal veiligheidsinstructies voor monteurs. Zo valt er in de brochure te lezen dat er een risico bestaat dat een band klapt bij het oppompen en dat er geen collega’s, klanten of derden in de nabijheid van de werkzaamheden mogen staan.

Kwik-Fit had veiligheidsmaatregelen moeten treffen

Het is met name deze brochure die Kwik-Fit het onderspit doet delven. Volgens de rechter is het duidelijk dat er aan het oppompen van autobanden risico’s verbonden zijn. Ook al is de kans op een ongeval gering en zijn de gevolgen hiervan normaal gesproken niet ernstig, dan nog ontslaat dat Kwik-Fit niet van het nemen van veiligheidsmaatregelen. Daar komt volgens de rechter nog bij dat deze maatregelen eigenlijk heel simpel te treffen zijn zonder dat hieraan noemenswaardige kosten verbonden zijn.

Kwik-Fit is dan ook aansprakelijk voor de schade.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven