Ga naar content

Leerling beschuldigt lerares ten onrechte van seksueel misbruik

Een leerlinge van 16-jaar beschuldigt een lerares op een middelbare school van seksueel misbruik. De lerares ontkent alle beschuldigingen, maar raakt door alle verwikkelingen volledig arbeidsongeschikt. In een gerechtelijke procedure claimt de lerares een forse schadevergoeding van de leerlinge en haar ouders wegens in haar ogen volstrekt onterechte beschuldigingen.

De leerlinge heeft een zorgcoördinator op school een e-mailbericht gegeven dat volgens de leerlinge door de lerares aan haar gezonden is. Dit bericht luidt als volgt:

“Hallo [naam leerlinge]
Ik had je de vorige keer al gemaild dat ik nog niet met je uitgepraat was. Ik ben heel boos op je.

Ik heb dingen bij jou gedaan die niet hadden gemogen. Die zelfs strafbaar zijn. Die man heeft ook dingen bij jouw gedaan die niet hadden gemogen. Als jij dat doorvertelt aan mensen die jij kent dan kom ik in de problemen.

Het is dan jouw schuld. Je moet zeker volgende week examen doen. Dan kom ik nog wel even met je praten want dit kan echt niet hoor. Jij hebt mij beloofd dat je niks zou doorvertellen. Dan heb je nu wel gedaan.
[voornaam lerares]”

Volgens de leerlinge is zij door de lerares in totaal zeventien keer uit de klas gehaald waarna ze zou zijn meegenomen naar een werkkamer. Daar zou ze seksueel zijn misbruikt door de lerares en een onbekend gebleven man.

Lerares weerspreekt alle beschuldigingen

De lerares voelt zich ernstig gekrenkt door de in haar ogen volstrekt onterechte beschuldigingen. Zij meent dat de leerlinge onrechtmatig gehandeld heeft met haar beschuldigingen. Ook de ouders van de leerlinge zijn volgens de lerares aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Zij hebben hun dochter immers volledig geloofd en gesteund.

Het e-mailbericht is volgens de docente vervalst en niet van haar afkomstig. Zo is de voornaam van de docente onjuist gespeld, staan er taalfouten in het bericht die zij als Neerlandica niet zou maken en is het bericht verzonden van een haar niet bekend e-mailadres.

Rechtbank acht beschuldigingen van leerlinge niet aannemelijk

Volgens de rechtbank is moeilijk te achterhalen van er nu precies gebeurd is, maar er is geen enkel bewijsmateriaal dat de beschuldigingen van de leerlinge ondersteunt. Ook heeft de leerlinge geen aangifte gedaan waardoor er geen justitieel onderzoek heeft kunnen plaatsvinden.

Ouders zijn volgens rechtbank niet aansprakelijk

Toen de leerlinge haar beschuldigingen voor het eerst uitte was zij nog vijftien jaar. Volgens de wet zijn ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten van hun kinderen van veertien en vijftien jaar, tenzij de ouders niet kan worden verweten dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet.

De ouders zijn pas een jaar nadat de leerlinge haar beschuldigingen bij een vertrouwenspersoon van de school had gemeld, van de gedragingen van hun dochter op de hoogte gekomen. Zij hadden deze eerste beschuldigingen dus niet kunnen beletten.

Ook vindt de rechtbank dat de ouders evenmin rechtstreeks aansprakelijk ondanks het feit dat zij hun dochter onvoorwaardelijk bleven geloven en steunen. De rechtbank vindt het vanzelfsprekend dat ouders een kind steunen wanneer het zegt het slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag.

Leerlinge zelf wel aansprakelijk voor immateriële schade

De leerlinge is volgens de rechtbank zelf wel aansprakelijk voor de (geestelijke) schade die de lerares heeft opgelopen. Kinderen zijn vanaf veertien jaar zelf aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige gedragingen. Hiervan is volgens de rechtbank sprake. Er is namelijk uit de in- en externe onderzoeken op geen enkele wijze gebleken dat de lerares ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond.

Ten aanzien van de schade stelt de lerares dat zij volledig arbeidsongeschikt is geraakt en zij zich onder behandeling heeft moeten stellen van een huisarts, psycholoog en psychiater. Haar leven, zo stelt zij, is totaal verwoest.

Gelet op alle omstandigheden van het geval komt de rechtbank tot het oordeel dat een immateriële schadevergoeding van 10.000 euro op zijn plaats is. Ook krijgt de leerlinge door de rechtbank een verbod opgelegd om de lerares nog langer te blijven beschuldigen van seksueel misbruik op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per overtreding.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven