fbpx
Ga naar content

Letselschade na val van loopplank schip

Ook een gratis verleende service kan leiden tot aansprakelijkheid, zo ondervond de gemeente Middelharnis enige maanden geleden.

Een eigenaar van een motorschip heeft een ligplaats ingenomen in een door de gemeente Middelharnis geëxploiteerde jachthaven. Op verzoek van de havenmeester neemt de man op 17 mei 2007 (Hemelvaartsdag) een andere ligplaats in met zijn schip. Deze ligplaats bevindt zich ongeveer anderhalve meter van de vaste wal.

Loopplank blijkt verrot te zijn

Helaas beschikte de man niet over een loopplank om de afstand tussen zijn schip en de wal te overbruggen. De havenmeester komt de man te hulp en stelt hem een loopplank ter beschikking. De eigenaar van de boot brengt de loopplank aan en zakt bij zijn eerste stap met zijn voet door de loopplank heen, tengevolge waarvan hij met zijn arm tegen het schip aanviel en daarna in het water belandde. De man loopt lichamelijk letsel op. De loopplank bleek van binnen geheel verrot te zijn.

Is gemeente aansprakelijk voor valpartij?

De man is van mening dat de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van de valpartij. Volgens hem heeft de havenmeester een loopplank ter beschikking heeft gesteld die niet voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, terwijl bekend mag worden verondersteld dat een gebrekkige loopplank een bijzonder gevaar van vallen kan veroorzaken. De gemeente betwist de aansprakelijkheid.

In de gerechtelijke procedure geven beide partijen een andere weergave van de toedracht. De rechter komt echter tot het oordeel dat de gemeente de loopplank in de uitoefening van haar (haven)bedrijf heeft gebruikt. Van belang is dat de gemeente, in persoon van de havenmeester, het initiatief heeft genomen om de man te wijzen op de beschikbaarheid van een loopplank.

Onverplichte en gratis service kan leiden tot aansprakelijkheid

Bovendien heeft de havenmeester de loopplank feitelijk ter beschikking gesteld door de plank naar het schip te brengen. De rechter is van mening dat zaken die door een organisatie worden gebruikt in het kader van ‘onverplicht en gratis’ verleende service aan klanten wel degelijk ‘in de uitoefening van’ die organisatie worden gebruikt. Het maakt daarbij dus niet uit dat de loopplank niet van de gemeente was, maar van een derde die de loopplank had achtergelaten.

De havenmeester heeft een door een derde achtergelaten loopplank, zonder enige controle op de deugdelijkheid daarvan uit te oefenen, aan de eigenaar van de boot ter beschikking gesteld. Dit levert volgens de rechter een onrechtmatige daad op. De gemeente is dan ook aansprakelijk voor de schade die de booteigenaar heeft opgelopen.

Heeft u een vraag over een letselschade zaak? Petra klein Gunnewiek is als advocaat gespecialiseerd in letselschade en zij is werkzaam bij Abeln Advocaten in Amsterdam. Uw reactie is welkom via pkg@abeln.nl

Terug naar boven