Ga naar content

Meisje valt van paard. Eigen schuld?

Tijdens een rijles loopt een 13-jarig meisje letsel op als zij van een paard valt. De ouders van het meisje stellen de manege aansprakelijk voor de schade en starten een gerechtelijke procedure om deze schade vergoed te krijgen.


Bezitter van een dier is aansprakelijk

De ouders beroepen zich in deze procedure op een wetsartikel uit het Burgerlijk Wetboek dat aangeeft dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade die door dat dier veroorzaakt is. Op basis van dit artikel komt de rechtbank dan ook tot de conclusie dat de manege als eigenaar van het paard inderdaad aansprakelijk is. Toch is daarmee de zaak niet afgelopen.

De rechter beoordeelt in deze procedure namelijk eveneens in hoeverre de manege een beroep kan doen op de eigen schuld van het meisje. De rechter komt tot de conclusie dat noch de manege, noch het meisje enig verwijt kan worden gemaakt. Het meisje heeft er wel voor gekozen om vrijwillig deel te nemen aan de paardrijles en daar zijn nu eenmaal risico’s aan verbonden.

Billijkheidsafweging 

Verder weegt de rechter mee dat het meisje slechts 13 jaar is en dat de manege wel en het meisje niet verzekerd is. Alles afwegende komt de rechter tot het oordeel dat de manege 70% van de totale schade van het meisje moet vergoeden. 30% van de schade blijft dus voor rekening van het meisje zelf.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven