Ga naar content

Ontbreken van specifieke veiligheidsvoorschriften leidt tot aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsongeval

De rechtbank in Utrecht heeft onlangs bevestigd dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van een bedrijfsongeval ondanks door hem gegeven algemene veiligheidsinstructies. Het betrof in de zaak een werknemer die tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden met zijn hand bekneld raakte tussen een aantal spoorstaven die met een vorkheftruck op elkaar gestapeld moesten worden.

Volgens de werkgever was hij voor deze schade niet aansprakelijk, hij had als werkgever aan zijn zorgplicht voldaan door het geven van een aantal (algemene) veiligheidsinstructies.

Veiligheidsschoenen en veiligheidshandschoenen

Zo had de werkgever veiligheidsschoenen en veiligheidshandschoenen verstrekt en werd erop toegezien dat deze ook daadwerkelijk gedragen werden. Ook zou de werknemer een aantal veiligheidsinstructies ontvangen hebben aan de hand van een checklist. Deze checklist is door de werknemer geparafeerd.
Specifieke veiligheidsvoorschriften zijn noodzakelijk

Toch is dit volgens de kantonrechter in Utrecht onvoldoende. Naast veiligheidsinstructies met betrekking tot de algemene situatie op het werkterrein, moet de werkgever ook veiligheidsinstructies geven gericht op een specifieke werksituatie. Dit geldt volgens de rechter met name als het gaat om werkzaamheden met een verhoogd risico op ongevallen, zoals het werken met een vorkheftruck en het stapelen van zeer zware materialen.

De werkgever voerde nog aan dat van haar als werkgever niet verwacht kon worden te waarschuwen tegen algemeen bekende gevaren. Maar dit verweer ging volgens de rechter niet op. Het ging immers niet om een dagelijks voorkomende situatie maar om zeer specifieke werkzaamheden onder risicoverhogende omstandigheden.

Gebrek aan concrete werk- en veilgiheidsinstructies

Tijdens een getuigenverhoor bleek dat er nauwelijks of geen instructies bestonden met betrekking tot het stapelen van de spoorstaven en het werken rondom de heftruck. Op een vraag van de rechter aan een getuige wie er nu eigenlijk de leiding had bij de werkzaamheden en welke afspraken er waren over samenwerking, antwoordde de getuige:

“Als de één zegt ‘laat maar zakken’ dan laat je zakken en als de één zegt ‘stop’ dan stop je.”

De rechter oordeelt vervolgens dat de werkgever concrete voorschriften had moeten geven over de wijze van samenwerken. Daarbij had de werkgever zich bovendien bewust moeten zijn van het feit dat werknemers nu eenmaal niet altijd alle voorzichtigheid in acht nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is.

De werkgever wordt dan ook aansprakelijk geacht en wordt veroordeeld om de schade die de werknemer geleden heeft te vergoeden.

Heeft u een vraag over een letselschadezaak? Petra klein Gunnewiek is als advocaat gespecialiseerd in letselschade en zij is werkzaam bij Abeln Advocaten in Amsterdam. Uw reactie is welkom via pkg@abeln.nl

Terug naar boven