Ga naar content

Politiehond bijt man in geslachtsdelen: politie aansprakelijk?

Als u een huisdier heeft, bent u aansprakelijk voor de schade die uw hond of kat aan een ander toebrengt. Maar hoe zit het met de schade die een politiehond toebrengt door een gemene beet? Daarover moest het gerechtshof in Leeuwarden onlangs een oordeel vellen.

Volgens artikel 179 van boek zes van het Burgerlijk Wetboek is de bezitter van een dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. De achtergrond van deze wetsbepaling ligt in het gevaar van de eigen energie van een dier en het onberekenbare karakter daarvan.

Het gaat in dit artikel om zogenaamde risico aansprakelijkheid, dat wil zeggen dat u als bezitter aansprakelijk bent voor de schade van uw (huis)dier ongeacht uw eventuele eigen schuld aan het incident.

Vechtpartij op kermis

Tijdens de zogenaamde zomerkermis in Deventer ontstaat er midden in de nacht een vechtpartij waarbij enkele tientallen mensen betrokken zijn. Acht aanwezige agenten proberen de vechtende personen uit elkaar te halen. Ook een hoofdagent bemoeit zich, samen met politiehond Cento, met het opstootje.

De heer X bevindt zich op dat moment niet onder de vechtenden, maar is wel in de buurt. Een politiebevel om zich van de situatie te verwijderen, wordt door X niet opgevolgd. Kort daarna wordt X door politiehond Cento in zijn geslachtsdelen gebeten en moet hij per ambulance worden afgevoerd.

X. start een gerechtelijke procedure en stelt de politie aansprakelijk voor de door hem geleden schade. De politie verweert zich tegen deze claim. De betreffende hoofdagent verklaart niet te weten waarom Cento de man gebeten heeft op een wijze die hem niet is aangeleerd. Normaal gesproken zou de hond namelijk in een arm of onderbeen gebeten hebben.

Politie beroept zich op uitzonderingsbepaling

Volgens de politie is er weliswaar sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar is zij niet aansprakelijk voor de schade van X. De politie beroept zich namelijk op een uitzondering op artikel 179 van boek zes van het Burgerlijk Wetboek.

Deze uitzondering zegt namelijk dat er geen aansprakelijk is op basis van dit artikel als het dier de schade veroorzaakt terwijl het de wil van zijn baasje gehoorzaamt.

Volgens het gerechtshof in Leeuwarden gaat deze uitzondering echter niet op in dit geval. Weliswaar heeft Cento het commando ‘stellen’ gehad (het bevel om te achtervolgen of te bijten), maar het was uiteraard niet de bedoeling dat de hond in de geslachtsdelen van X zou bijten. Er was dus sprake van een situatie waarbij de eigen energie van de hond een cruciale rol heeft gespeeld.

Het gerechtshof is dan ook van oordeel dat de politie aansprakelijk is voor de schade van X waarbij de rechter nog wel aantekende dat onderzocht moest worden in hoeverre X ook eigen schuld verweten kan worden. Als X ten onrechte het bevel om zich van de situatie te verwijderen genegeerd heeft, kan dit tot gevolg hebben dat een deel van de schade voor zijn eigen rekening behoort te komen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven