Ga naar content

RSI-klachten werknemer verjaard

Een werknemer die tijdens zijn dienstverband RSI-klachten oploopt, ziet zijn claim uiteindelijk stranden bij de Hoge Raad. Volgens de hoogste rechter heeft de werknemer te lang gewacht met het aansprakelijk stellen van zijn werkgever.

Verjaringstermijn van vijf jaar

Volgens artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een claim tot schadevergoeding, kort samengevat, vijf jaar na aanvang van de dag waarop het slachtoffer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijke persoon. Dit lijkt op zichzelf genomen een redelijke bepaling, je mag ook van een slachtoffer verwachten dat hij binnen een redelijke termijn stappen onderneemt om de in zijn ogen aansprakelijke partij aan te spreken.

In dit geval ging het om een hoofd financiële administratie die al vanaf 1992 klachten heeft aan zijn nek, bovenrug, schouder, arm en pols. Na diverse therapieën zijn de klachten geleidelijk afgenomen.

In 1996 zijn de klachten weer toegenomen en wordt de werknemer door zijn huisarts verwezen naar een behandeling voor manuele therapie. In 2000 valt de werknemer uit door klachten aan zijn rechterarm. Na een verkregen ontslagvergunning zegt de werkgever het dienstverband van de werknemer op per 1 februari 2004.

De werknemer stuurt op 26 oktober 2005 en 13 april 2006 via zijn advocaat brieven aan de inmiddels ex-werkgever waarin de werkgever aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die de werknemer lijdt en geleden heeft ten gevolge van de RSI. De werkgever betwist de claim van de werknemer primair met het verweer dat de werknemer simpelweg te laat is. Hij had zijn claim die nu verjaard is volgens de werkgever veel eerder moeten indienen.

De kantonrechter verwerpt het verweer van de werkgever, maar in hoger beroep trekt de werkgever alsnog aan het langste eind. Uiteindelijk besluit de werknemer in cassatie bij de Hoge Raad te gaan. Maar ook dat biedt de werknemer geen soelaas.

Bepalend is het moment van bekendheid met schade en aansprakelijke partij

Volgens de Hoge Raad gaat de verjaringstermijn van vijf jaar lopen als een benadeelde bekend is geworden met schade die hij heeft geleden. Het gaat er dus niet om dat de benadeelde bekend moet zijn met alle onderdelen of de gehele omvang van de schade die hij geleden heeft.

Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarbij sprake is van lichamelijk klachten waarvan niet direct duidelijk is hoe deze klachten veroorzaakt worden. In dat geval gaat de verjaringstermijn pas lopen als met voldoende mate van zekerheid vastgesteld is waardoor de klachten ontstaan zijn.

In het geval van het hoofd financiële administratie zou volgens de rechter tijdens zijn behandelperiode voldoende duidelijk geworden moeten zijn dat de klachten in elk geval arbeidsgerelateerd waren. Door te lang te wachten met het aansprakelijk stellen van de werkgever heeft de werknemer zijn rechten verspeeld.

Stel verantwoordelijke partij tijdig aansprakelijk

Deze onfortuinlijke zaak laat zien dat een verjaringstermijn van vijf jaar in theorie ruimhartig en royaal lijkt, maar in de praktijk toch tot buitengewoon vervelende situaties kan leiden. Als u zelf lichamelijke of psychische klachten ondervindt waar een andere persoon of bedrijf (mede) verantwoordelijk voor is, is het belangrijk om te zorgen voor een tijdige en schriftelijke aansprakelijkheidsstelling.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven