Ga naar content

School aansprakelijk voor schade veroorzaakt door loverboy?

Een scholiere die het slachtoffer is geworden van een loverboy stelt haar school aansprakelijk wegens een falend veiligheids- en absentiebeleid. De rechtbank in Zwolle moet de schadeclaim van ruim 73.000 euro beoordelen.

De scholiere was gedurende een aantal jaren misbruikt door een loverboy. Volgens haar begon zij vanaf de eerste klas van het VMBO te spijbelen en werd zij regelmatig door de loverboy uit de klas gehaald. Zij neemt het de school kwalijk dat de school geen veilig schoolklimaat bood waardoor zij zelfs onder schooltijd en tijdens de les niet veilig was voor de loverboy. Ook voerde zij in de procedure aan dat de school een slecht absentiebeleid voerde waardoor leerlingen zoals zij langere tijd ongeoorloofd absent konden zijn.

Schadevergoeding en smartengeld

De scholiere eist dat de school haar een schadevergoeding voldoet van in totaal 73.862 euro, bestaande uit 50.000 euro smartengeld, 22.363 euro wegens twee jaar opgelopen studievertraging en 1.500 euro wegens door haar moeder gemaakte kosten.

School heeft bijzondere zorgplicht ten opzichte van leerlingen

De rechtbank stelt voorop dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding, verzorging en het geestelijk en lichamelijk welzijn van een (minderjarig) kind in de eerste plaats bij de ouders ligt. Daarnaast heeft een school ook een bijzondere zorgplicht als het gaat om de gezondheid en veiligheid van de leerlingen.

Hoewel een eerdere klacht die de moeder van de scholiere indiende bij de Landelijke klachtencommissie onderwijs gegrond werd verklaard, komt de rechtbank tot het eindoordeel dat de school niet aansprakelijk is voor de door de scholiere geleden schade. Volgens de rechtbank heeft de school haar bijzondere zorgplicht niet geschonden.

School overtuigt rechtbank met bewijsstukken

De rechtbank is namelijk overtuigd van de bewijsstukken die de school aanvoert en waaruit onder meer blijkt dat de scholiere in het eerste jaar op het VMBO slechts een enkele keer ongeoorloofd afwezig was. In het tweede jaar ging het om elf verzuimuren waartegen de school is opgetreden. In het derde jaar heeft de school contact gezocht met de leerplichtambtenaar. De moeder van de scholiere was volgens de school geïnformeerd over de ongeoorloofde absentie van haar dochter, ondanks het feit dat zij zeer moeilijk bereikbaar was.

Ook staat de school in haar verweer bij de rechtbank uitvoerig stil bij het – in haar ogen – afdoende veiligheidsbeleid. Zo zijn fietsenstalling, parkeerterrein, buitenverblijf en de toegangen tot de school voorzien van bewakingscamera’s.

Conclusie

De rechtbank concludeert dan ook dat de school in dit specifieke geval niet onrechtmatig gehandeld heeft. De uitspraak maakt echter wel duidelijk dat een school in een dergelijke situatie duidelijk moet kunnen maken dat zij haar absentie- en veiligheidsbeleid op orde heeft. Is dat niet het geval, dan kan een slachtoffer van bijvoorbeeld een loverboy met succes een schadevergoeding claimen.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven