Ga naar content

School niet aansprakelijk voor ongeval tijdens gymnastiekles

Een scholier van een VMBO-school die tijdens het vak lichamelijke oefening bij een trapezezwaai ernstig ten val kwam en een dwarslaesie opliep, kon volgens de rechtbank in Utrecht zijn schade niet verhalen op de school.

Het ongeval vond plaats tijdens een gymnastiekles waarbij de leerlingen drie zwaaionderdelen moesten oefenen. Na een van de onderdelen te hebben uitgeoefend besloot een leerling op eigen initiatief een zogenaamde dodenval uit te voeren. Bij de dodenval gaat het erom dat je aan je knieholtes aan een rekstok hangt met het hoofd naar beneden. De betreffende leerling gleed van de trapezestok af en kwam zeer ongelukkig ten val op een moment dat de leerkracht bij een van de andere zwaaionderdelen assistentie verleende aan een andere leerling.

De leerling startte een procedure tegen de school en stelde zich op het standpunt dat de leerkracht (en daarmee de school) verantwoordelijk gehouden kon worden voor hetgeen zich had afgespeeld. Volgens de leerling had de leerkracht zorgvuldiger moeten handelen.

Rechter: zijn er passende voorzorgsmaatregelen genomen?

Volgens de rechtbank draait het allemaal om de vraag of de leerkracht bij het leiding geven, gelet op alle omstandigheden van het geval, tekortgeschoten is in de zorg die van hem ten opzichte van de leerlingen kan worden gevergd. Daarbij gaat het met name om de vraag of er bij deze gymles voldoende en passende voorzorgsmaatregelen zijn genomen ter voorkoming of beperking van het risico van een ongeval en de gevolgen daarvan.

De rechter komt tot de conclusie dat de leerkracht in feite niets te verwijten valt. De inrichting van de gymles, met de drie zwaaionderdelen, was normaal. Het feit dat leerlingen bij twee van de drie onderdelen zelfstandig oefenen is volgens de rechtbank ook niet ongebruikelijk. De leerkracht stond op een logische positie in de zaal en kon de gymzaal in zijn geheel overzien. Daarmee is er volgens de rechter geen sprake van onzorgvuldig handelen door de leerkracht.

Leerkracht is niet verplicht om op ieder kind afzonderlijk toezicht te houden

Verder geldt er volgens de rechter geen algemene regel dat een leerkracht op ieder kind afzonderlijk toezicht moet houden. De verongelukte leerling was ook geen leerling die bijzondere aandacht behoefde. De leerkracht zelf voerde nog aan dat hij bij het begin van de les op een whiteboard alle drie de oefeningen duidelijk had beschreven waarbij ook aangegeven was wat wel en wat niet mocht.

Hoewel de rechtbank aangeeft zich te realiseren dat er sprake is geweest van een ernstig ongeval, komt zij tot het oordeel dat de docent niet tekortgeschoten is in de uitoefening van zijn functie. De school treft dan ook geen blaam en is niet aansprakelijk.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven