Ga naar content

Wanneer verjaart mijn claim tot schadevergoeding?

Een claim (in vaktaal: een vordering) tot schadevergoeding heeft niet het eeuwige leven. Als u slachtoffer bent van een ongeval, een medische fout of een beroepsziekte is het belangrijk dat u weet binnen welke termijn u de veroorzaker van de schade aansprakelijk moet stellen.

In de wet is vastgelegd dat u als slachtoffer een termijn heeft van vijf jaar nadat u bekend bent geworden met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. Laat u deze termijn verlopen dan verspeelt u uw rechten.

Ongevallen: vijf jaar na de datum van het ongeval

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een arbeids- of bedrijfsongeval moet u in principe uiterlijk vijf jaar na de datum van het ongeval uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die u door dit ongeval geleden heeft. Doet u dat niet, dan verjaart uw vordering.

De termijn van vijf jaar geldt ook voor een verkeersongeval en een valpartij veroorzaakt door een ander. U moet ook ik die gevallen binnen vijf jaar na de datum van het ongeval de ander aanspreken en een vergoeding claimen voor de door u geleden schade.

Speciale regeling voor verkeersongevallen veroorzaakt door auto: drie jaar

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval veroorzaakt door een auto, dan geldt een speciale regeling. Iedere auto is in Nederland verplicht verzekerd op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM). Op basis van deze wet mag u als verkeersslachtoffer rechtstreeks de verzekeraar van de veroorzaker aanspreken voor de schade. Dit recht verjaart echter als u zich niet binnen drie jaar bij de verzekeraar meldt.

Medische fouten: vijf jaar vanaf bekendheid met medische fout

Voor een slachtoffer van een medische fout is het soms niet direct duidelijk dat er, bijvoorbeeld na een operatie, een medische fout is gemaakt. Het zou niet redelijk zijn als de verjaringstermijn toch zou gaan lopen op een moment dat u mogelijk zelf nog niet weet dat er van een medische fout sprake is.

Om die reden heeft de Hoge Raad bepaald dat de termijn van vijf jaar pas begint te lopen op het moment dat u voldoende zekerheid heeft gekregen dat uw letsel is veroorzaakt door tekortschieten of foutief medisch handelen van een arts.

Het is best mogelijk u pas voldoende zekerheid heeft nadat u van een (andere) arts heeft vernomen dat er medisch foutief is gehandeld. Als u het vermoeden heeft dat er een medische fout is gemaakt, is het natuurlijk beter om zelf aanvullend medisch onderzoek te laten verrichten.

Beroepsziekte: vijf jaar vanaf bekendheid van werkgerelateerde klachten

Wanneer u een beroepsziekte heeft opgelopen tijdens uw werkzaamheden is er vaak niet één specifieke gebeurtenis die kan worden aangewezen voor het ontstaan van de klachten. Ook dan gaat het om het moment waarop voor u duidelijk werd dat de klachten zijn ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden. Dat kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld een bedrijfsarts een dergelijke conclusie trekt.

Slachtoffer doet er verstandig aan om aansprakelijke partij snel aan te spreken

In het algemeen is het voor een slachtoffer verstandig om de aansprakelijke partij zo spoedig mogelijk aan te schrijven en aansprakelijk te stellen voor de schade van het ongeval of de gemaakte (medische) fout. Zo voorkomt u dat uw schadeclaim verjaart. Een voorbeeldbrief om een persoon of instantie aansprakelijk te stellen vindt u hier.

Door het aansprakelijk stellen van de aansprakelijke partij gaat een nieuwe termijn termijn lopen die gelijk is aan de oorspronkelijke termijn. Als u de veroorzaker van de schade alleen aansprakelijk stelt en verder geen enkele actie meer onderneemt, dan zal uw claim dus alsnog verjaren na vijf jaar.

Petra klein Gunnewiek is advocaat gespecialiseerd in letselschade en zij is werkzaam bij Abeln Advocaten in Amsterdam. Als u een vraag heeft over letselschade of als u wilt reageren op deze column kan dat via pkg@abeln.nl.

Terug naar boven