Ga naar content

Werkgever aansprakelijk voor schade uitgegleden postbode

PostNL moet de schade vergoeden die een van haar postbodes opliep toen hij op een winterse dag op straat uitgleed en met zijn hoofd op een stenen muurtje belandde. Volgens de kantonrechter in Amsterdam had PostNL de plicht om de postbode van veilig schoeisel te voorzien.

Werkgever: ik heb alle postbezorgers gewaarschuwd

PostNL voerde aan dat zij aan haar verplichtingen voldaan had door de postbodes erop te wijzen dat zij oplettend en voorzichtig moesten zijn. De werkgever wees er verder op dat zij aan al haar bezorgers jaarlijks kortingsbonnen verstrekt waarmee veilig schoeisel kan worden aangeschaft. Tot slot deelde PostNL de rechter nog mee dat de postbezorgers erop gewezen worden dat zij op winterse dagen gebruik kunnen maken van speciale antislipijzers die zij onder de schoenen kunnen bevestigen.

Rechter: werkgever heeft niet aan zorgplicht voldaan

Al deze argumenten mochten de werkgever niet baten. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de door PostNL genomen maatregelen en waarschuwingen onvoldoende zijn en de werkgever dus niet voldaan heeft aan de op haar rustende zorgplicht. Volgens de rechter had PostNL niet kunnen volstaan met waarschuwingen, maar had zij zelf actie moeten ondernemen. De rechter noemt de werkgever “te zuinig” en wijst erop dat zij haar postbezorgers veilig schoeisel ter beschikking zou moeten stellen. De bezorgers dragen immers toch ook bedrijfskleding?

De rechter kent de werknemer 3.000 euro aan smartengeld toe vanwege de pijn en misère van het letsel en de uitgebreide kaakchirurgische behandeling die de werknemer heeft moeten ondergaan. Daarnaast moet PostNL ook de door de werknemer gemaakte juridische kosten vergoeden.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven