Ga naar content

Werkgever aansprakelijk voor tochtje met speedboot

De kantonrechter in Utrecht heeft onlangs nog eens duidelijk gemaakt dat een werkgever in veel gevallen aansprakelijk is voor schade of letsel die ontstaat in het kader van een bedrijfsuitje. In deze zaak organiseerde een onderdeel van Randstad voor een groep medewerkers een landelijke personeelsdag waarbij met een speedboot op de Maas gevaren werd.

Zoals gebruikelijk binnen Randstad Techniek werd de inhoud van dit onderdeel van de personeelsdag geheim gehouden, maar werd in de aankondiging alvast wel gemeld dat het zou gaan om een spraakmakend, uitdagend en grensverleggend onderdeel. Op voorhand was het de medewerkers dus niet duidelijk dat gevaren zou gaan worden met een zogenaamde Rigid Inflatable Boat, een opblaasbare maar zeer wendbare en snelle speedboot.

Enkele veiligheidsinstructies vooraf
Voor deze boottocht had Randstad Techniek een evenementenbureau ingeschakeld. De eigenaar van het evenementenbureau en tevens een van de bestuurders van de in totaal twee speedboten waarmee gevaren werd, had alle deelnemers voorafgaand aan de tocht enkele instructies gegeven en een veiligheidsbril uitgereikt. Toch ging het mis.

Hoewel de tocht rustig begon, werd na enige tijd sneller gevaren en werd bewust hard over golven van andere boten heengevaren. Op enig moment kwam de boot na een sprong over een golf met een klap tot stilstand op een andere golf waardoor meerdere deelnemers van hun plek zijn gevallen. Een van de intercendentes van Randstad Techniek is daarbij met haar hoofd tegen een collega gebotst en enkele seconden buiten bewustzijn geraakt. Zij stelt haar werkgever later aansprakelijk voor schade die zij ondervindt vanwege pijnklachten aan de nek, rug, linkerarm en linkerschouder.

Randstad wijst de aansprakelijkheid van de hand en de werkneemster start daarop een procedure bij de rechtbank in Utrecht. Voor wat betreft de schadeclaim beroep de werkneemster zich op artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat kort samengevat dat iedere werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en maatregelen moet nemen en aanwijzingen moet geven om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden.

Personeelsuitje vindt plaats “in de uitoefening van de werkzaamheden”
De vraag is echter of een personeelsuitje valt onder de definitie van “in de uitoefening van de werkzaamheden”. Volgens de rechtbank in Utrecht moest deze vraag bevestigend beantwoord worden. De rechter oordeelde dat er een voldoende relevante band was tussen de personeelsdag en de door de werkneemster te verrichten werkzaamheden. Aanwezigheid op de dag was toch een sociale verplichting en de dag had als doel om de onderlinge band en de teamspirit te versterken.

Randstad had volgens de rechter onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om de werkneemster en andere deelnemers voldoende te beschermen tegen het opgelopen letsel. Randstad is dan ook aansprakelijk voor de schade van de werkneemster. Is een werkgever dan altijd aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens een personeelsuitje? Nee, dat gaat te ver. Maar als de deelname aan het uitje verplichte is of flink gestimuleerd wordt is de kans op werkgeversaansprakelijkheid wel erg groot.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven