Ga naar content

Werkgever altijd aansprakelijk bij bedrijfsongevallen?

Een absolute aansprakelijkheid (in vaktaal: risicoaansprakelijkheid) voor werkgevers bij bedrijfsongevallen bestaat er (nog) niet, maar een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch laat zien dat een rechter niet snel aanneemt dat een werkgever er alles aan gedaan heeft om de schade te voorkomen.

Het ging in deze zaak om een internationaal vrachtwagenchauffeur die in Parijs ernstig letsel oploopt als hij helpt bij het lossen van een machine (van 17.000 kg) en een deel van deze machine bovenop hem terecht komt. De werknemer raakt langdurig arbeidsongeschikt en verliest uiteindelijk zijn baan. De chauffeur stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

Hoofdregel: werkgever is aansprakelijk voor bedrijfsongevallen, tenzij…

Artikel 7:658 BW regelt de aansprakelijkheid van werkgevers bij bedrijfsongevallen. Kort samengevat bepaalt deze wettelijke regeling dat een werkgever een vergaande zorgplicht heeft om de werknemer in staat te stellen zijn werkzaamheden veilig uit te oefenen. Alleen als een werkgever kan aantonen dat hij in voldoende mate aan deze zorgplicht gehoor gegeven heeft of als de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is de werkgever niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dus wel.

Uit de rechtspraak rondom bedrijfsongevallen blijkt steeds weer dat een rechter niet snel overtuigd is van de stelling van een werkgever dat hij aan zijn zorgverplichting voldaan heeft. Ook de zaak van de internationale vrachtwagenchauffeur is hier een goed voorbeeld van.

De werkgever voerde in deze zaak namelijk aan dat hij alle maatregelen genomen heeft en alle aanwijzingen gegeven heeft die redelijkerwijs van hem verwacht mochten worden. Volgens de werkgever mocht de chauffeur helemaal niet zelf laden en lossen en was hij met deze instructie bekend. Ook verwees de werkgever naar een chauffeurshandboek waarin veiligheidsinstructies stonden die voor alle chauffeurs gelden.

Gerechtshof: werkgever had specifiekere instructies moeten geven

Volgens het gerechtshof ging dit allemaal niet ver genoeg. Het ging hier om een potentieel gevaarlijke activiteit (het lossen van een loodzware machine) en in die situatie had de werknemer van de werkgever specifieke instructies mogen verwachten. Het overhandigen van een handboek met daarin algemene veiligheidsinstructies is onvoldoende, aldus de rechters. De werkgever wordt dan ook aansprakelijk gehouden voor alle schade die uit het bedrijfsongeval is voortgekomen.

Terug naar boven