fbpx
Ga naar content

Werkgever niet aansprakelijk voor aanrijding door overstekend konijn

De aansprakelijkheid van een werkgever voor bedrijfsongevallen gaat ver, maar de kantonrechter in Terneuzen oordeelde dat een werkgever niet aansprakelijk is voor schade die alleen voorkomen had kunnen worden met extreme veiligheidsmaatregelen.

Een werkneemster die als schoonmaakster werd ingezet bij een bedrijf dat zich bevond in een zeer uitgestrekt natuurgebied beweerde op een dag met de bedrijfsfiets ten val te zijn gekomen doordat zij in het donker tegen een konijn was aangefietst. Volgens de werkneemster had zij bij deze val onder meer twee gebroken ribben opgelopen. Voor deze schade hield zij haar werkgever aansprakelijk.

De werkneemster voerde in een gerechtelijke procedure aan dat de werkgever haar niet gewaarschuwd had voor konijnen die de fietspaden over konden steken. Bovendien had de werkgever de gevaarlijke situatie kunnen voorkomen door er voor te zorgen dat alle fietspaden zouden zijn afgerasterd.

Kantonrechter: werkgever moet maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om schade te voorkomen
De kantonrechter die deze zaak beoordeelt heeft ernstige twijfels bij de claim van de werkneemster. Zo beweerde zij op 19 augustus twee gebroken ribben te hebben opgelopen, maar werkte zij na dit vermeende ongeval nog maanden door voordat zij voor langere tijd arbeidsongeschikt werd. De rechter acht het dan ook onaannemelijk dat zij het letsel zou hebben opgelopen ten gevolge van een aanrijding met een konijn.

Maar de kantonrechter gaat nog verder. Hij geeft aan dat zelfs als de aanrijding zou hebben plaatsgevonden zoals de werkneemster beweert, de werkgever nog steeds niet aansprakelijk is voor de geleden schade. Het gaat volgens de rechter namelijk (veel) te ver om van een werkgever te verwachten dat hij een dergelijk groot bedrijventerrein volledig konijnenvrij maakt door langs alle fietspaden afrasteringen te plaatsen. Gelet op de uiterst kleine kans van een aanrijding van een fietser met een konijn, kan een dergelijke maatregel niet van een werkgever gevergd worden.

Uiteraard mag wel van een werkgever verwacht worden dat hij de dienstfietsen regelmatig controleert en vervangt als dit nodig is. Maar deze maatregel stond in deze procedure niet ter discussie.

De vorderingen van de werkneemster werden dan ook afgewezen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven