Ga naar content

Werkgever niet altijd aansprakelijk voor burn-out

Onlangs moest de rechter zich buigen over een zaak waarbij een werknemer zich op het standpunt stelde dat hij arbeidsongeschikt geworden was door een burn-out waarvoor zijn werkgever aansprakelijk was.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat de werkgever in kwestie niets te verwijten viel en dus ook niet aansprakelijk was voor de nadelige gevolgen van de burn-out van de werknemer. In deze uitspraak werd uitvoerig stilgestaan bij het feit dat stress door vele omstandigheden kan ontstaan en bovendien sterk individueel bepaald is.

Stress is sterk individueel bepaald

Zo zal de ene persoon bij bepaalde werkomstandigheden wel last krijgen van stress en een ander niet of veel minder. Daarnaast is stress ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan bijvoorbeeld een minder goede conditie ertoe leiden dat iemand minder goed bestand is de eisen die aan hem of haar op de werkplek worden gesteld.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat het voor een werknemer heel belangrijk is om in een eventuele procedure waarbij de werkgever aansprakelijk gesteld wordt, specifieke feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit blijkt dat de klachten (volledig) door het werk veroorzaakt zijn. Stressklachten op zichzelf zijn dus onvoldoende bewijs.

Is er sprake van een normale werksituatie en valt de werknemer vanwege stressklachten uit, dan staat niet zomaar vast dat de stress (alleen) door de werkzaamheden wordt veroorzaakt. Ook hoeft een werkgever geen maatregelen te nemen ter voorkoming van stress zolang voor deze maatregelen geen directe aanleiding is.

Conclusie

Uit de uitspraak kunnen dan ook twee belangrijke lessen worden geleerd. De eerste is dat een werkgever niet per definitie aansprakelijk is als een werknemer uitvalt door stressklachten en/of een te hoge werkdruk.

Daarnaast moet een werknemer zo uitgebreid mogelijk aan de rechter voorleggen wat de omstandigheden op het werk waren waardoor hij of zij overspannen is geworden. Door goed gedocumenteerd te onderbouwen dat deze stressklachten met het werk en niet met de privéomstandigheden van de werknemer te maken hebben, worden de kansen op succes voor een werknemer in een gerechtelijke procedure aanmerkelijk groter.

Ea Visser is als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op ev@abeln.nl

Terug naar boven