Ga naar content

Zwembad niet aansprakelijk voor verdrinking bezoeker

De rechtbank in Utrecht bepaalde enkele maanden geleden dat een zwembad in Abcoude niet aansprakelijk is voor de verdrinkingsdood van een bezoeker. Volgens de rechtbank hebben de badmeesters voldoende toezicht gehouden en heeft het zwembad voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om verdrinking zoveel mogelijk te voorkomen.

Het ongeval vond plaats tijdens een drukke zondag in februari. Een man van 26 jaar ligt enkele minuten stil op de bodem van het zwembad als hij wordt opgemerkt door een vrouwelijke bezoeker. Zij waarschuwt direct de twee aanwezige badmeesters die de man direct uit het water halen en tevergeefs proberen hem te reanimeren.

De erfgenamen van de overleden man klagen het zwembad aan en beroepen zich daarbij op twee gronden. Enerzijds zijn zij van mening dat de badmeesters onvoldoende toezicht hebben gehouden. Zij hadden volgens de erfgenamen mobieler toezicht moeten houden door meer rond te lopen in het zwembad en minder op een plaats te blijven staan. In de tweede plaats voeren de erfgenamen aan dat het zwembad onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om verdrinking te voorkomen.

Onvoldoende toezicht badmeesters?

De rechtbank in Utrecht stelt voorop dat bij de beoordeling of een toezichthouder aansprakelijk is, in het algemeen de zorgvuldigheidsnorm geldt dat de toezichthouder (lees: badmeester) zich zal moeten gedragen zoals dat van een redelijk handelend toezichthouder mag worden verwacht. Op de badmeesters rust een zogenaamde inspanningsverplichting.

Dit betekent dat zij zich uiteraard moeten inspannen om (onder andere) verdrinking te voorkomen. Maar het feit dat een zwembadbezoeker verdronken is, wil niet zeggen dat er sprake is geweest van onvoldoende toezicht. Hiervoor moet naar alle omstandigheden van het geval worden gekeken.

De rechtbank stelt vast dat er binnen het zwembad met een goedgekeurd Toezichtsplan werd gewerkt. In dit Toezichtsplan staat dat er twee badmeesters moeten zijn en dat deze badmeesters toezicht moeten houden vanaf diverse plaatsen. In het plan staat letterlijk:

‘Loop af en toe eens een rondje, of loop naar een andere plek om vandaar weer te observeren. Als met meerdere personen tegelijk toezicht wordt gehouden, wissel elkaars plaatsen regelmatig af op momenten dat het druk is.’

Zowel de badmeesters zelf als ook diverse andere getuigen verklaren dat de badmeesters regelmatig rondliepen. Uit diezelfde getuigenverklaringen blijkt ook dat het die dag drukker was dan normaal. De rechtbank merkt hierover op dat het redelijkerwijs niet van een badmeester kan worden gevergd om alles in de gaten te houden omdat hij zijn aandacht over alles wat er in het bad gebeurt, moet verdelen.

De rechtbank komt tot de conclusie dat er voldoende toezicht gehouden is, ook al heeft de overleden bezoeker enkele minuten op de bodem van het bad gelegen en is hij door een medebezoekster opgemerkt.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen?

De tweede grondslag van de vordering van de erfgenamen had betrekking op de, in hun ogen, onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Zo beschikte het zwembad niet over sensoren waarmee te zien is of er zich iemand op de bodem van het bad bevindt. Evenmin was er een hoge stoel aanwezig van waaruit de badmeesters (beter) toezicht hadden kunnen houden.

Maar volgens de wet- en regelgeving, zo verklaart de rechtbank, is een zwembad niet verplicht om deze voorzieningen te treffen. Ook op dit punt worden de vorderingen van de erfgenamen afgewezen.

Deze uitspraak laat zien dat toezichthouders (in dit geval twee badmeesters) niet zo maar aansprakelijk zijn voor schade van degene op wie zij toezicht moeten houden, zelfs niet als het gaat om een ongeval met fatale gevolgen. Pas als de toezichthouder zich slechter of onzorgvuldiger gedraagt dan van een gemiddeld redelijk handelend toezichthouder verwacht mag worden, ligt aansprakelijkheid voor de hand.

Heeft u een vraag over een letselschadezaak? Petra klein Gunnewiek is als advocaat gespecialiseerd in letselschade en zij is werkzaam bij Abeln Advocaten in Amsterdam. Uw reactie is welkom via pkg@abeln.nl

Terug naar boven