fbpx
Ga naar content

Partneralimentatie aftrekbaar

Partneralimentatie is voor de partner die na de scheiding niet in staat is in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Als u gaat scheiden, maakt u hier samen afspraken over. We informeren u graag hoe het zit qua aftrekbaarheid voor de belastingdienst. Maar eerst kort hoe lang u recht heeft op partneralimentatie, de hoogte en hoe u het kunt aanvragen

Hoe lang heeft u recht op partneralimentatie

Zodra de ontvangende partner van de partneralimentatie gaat trouwen of samenwonen, vervalt de alimentatieregeling. Er wordt dan een nieuw huishouden gevormd met eigen inkomsten van de nieuwe partner. Als er geen sprake is van een nieuwe relatie, vervalt de alimentatieplicht na 5 jaar. Tot 2020 was de termijn 12 jaar. Iemand moet zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met dus een maximum van vijf jaar. Als u bijvoorbeeld vier jaar getrouwd was, moet er dus 2 jaar aan partneralimentatie worden betaald.

Hoogte partneralimentatie

Een rechter kijkt bij het bedrag in de stukken of bij het bepalen van de hoogte van de naar een aantal zaken is gekeken als het netto inkomen wat er was tijdens het huwelijk. De partner die de partneralimentatie gaat ontvangen, heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Daarna kijkt de rechter of de norm van 60% reëel is en of degene die moet betalen, dit ook daadwerkelijk kan betalen en dus de genoeg draagkracht heeft.

Hoe kunt u partneralimentatie aanvragen

Partneralimentatie kunt u als nevenverzoek indienen bij het verzoek tot echtscheiding. Het kan ook tijdens de echtscheidingsprocedure. Na de scheiding kan ook nog, maar dan moet u wel een nieuwe procedure opstarten. Het is dus slimmer het al tijdens het echtscheidingsproces te doen. Uiteraard is dit onderdeel van de scheidingsprocedure bij Judex. Zowel bij een online scheiding als scheiding met behulp van mediation is dit het geval.

Partneralimentatie & inkomstenbelasting

Bent u degene die partneralimentatie ontvangt? Dan moet u de alimentatie opgeven als inkomen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Wanneer u de partneralimentatie betaalt, dan mag u het bedrag dat u aan alimentatie betaalt in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Als uw inkomen hoger is dan € 68.507, kunt u sinds 2020 minder partneralimentatie aftrekken van de belasting.  Vanaf 2023 kunt u nog 37,05% betaalde partneralimentatie aftrekken. Een overzicht per kalenderjaar en het aftrektarief in percentages kunt u terugvinden bij de Belastingdienst.

Bent u dus degene die partneralimentatie betaalt? Dan krijgt u de komende jaren minder terug van de Belastingdienst dan eerst, dus kan het zinvol zijn bij de rechter na te vragen of het bedrag eventueel mag veranderen. U kunt hiervoor terecht bij een mediator voor informatie of advies. 

U gaat scheiden en mogelijk heeft u recht op partneralimentatie of bent u juist degene die partneralimentatie moet gaan betalen. De mediators van Judex zijn gespecialiseerd in alimentatie, niet alleen voor partneralimentatie, maar ook kinderalimentatie.

Terug naar boven