fbpx
Ga naar content

Scheiden van tafel en bed

Op het moment dat gehuwden gescheiden van elkaar willen leven, maar (nog) niet officieel willen scheiden, wordt dit ‘Scheiden van tafel en bed’ genoemd. Onze Judex-mediator Marieke van Plateringen schrijft elke maand een blog. Ze geeft praktische tips en handige feitjes. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder.

Wat is scheiden van tafel en bed?

Op het moment dat gehuwden gescheiden van elkaar willen leven, maar (nog) niet officieel willen scheiden, wordt dit ‘Scheiden van tafel en bed’ genoemd. Deze manier van scheiden kan een tussenoplossing zijn, totdat een getrouwd koppel definitief de keuze maakt om wel of niet officieel te scheiden.

Deze vorm van scheiden kan alleen als u getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is het niet mogelijk om van tafel en bed te scheiden.

Wat gebeurt er bij een scheiding van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed houdt veel meer in dan het apart gaan wonen en een inschrijving bij de gemeente op 2 verschillende adressen.

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de (beperkte) gemeenschap van goederen omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Concreet houdt dit in dat alles verdeeld moet worden, net zoals bij een normale echtscheiding. De inboedel, de woning, het vermogen en de eventuele schulden worden verdeeld. Na deze verdeling heeft iedere partij zijn eigen vermogen, eventuele schulden en inkomsten.

De procedure van een scheiding van tafel en bed is bijna gelijk aan de procedure van een gewone echtscheiding. Voor deze procedure heeft u ook een advocaat nodig om het verzoek bij de rechtbank in te dienen. Een rechter zal bij een ‘duurzaam ontwrichte relatie’ het verzoek tot scheiding van tafel en bed toewijzen.

Het grote verschil met een standaard scheiding is dat een scheiding van tafel en bed niet wordt ingeschreven bij de gemeente, zodat u nog officieel nog getrouwd blijft.

Bij een standaard echtscheiding wordt, bijvoorbeeld door een mediator, een ouderschapsplan opgesteld als u minderjarige kinderen heeft. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de verdeling van het huis, het vermogen, de gezamenlijke spullen, eventuele schulden en de kinder- en/of partneralimentatie. Bij een scheiding van tafel en bed werkt dit precies zo.

De scheiding van tafel en bed wordt bij de rechtbank opgenomen in het huwelijksgoederenregister. De beschikking moet wel binnen 6 maanden ingeschreven worden, anders is het niet geldig. Door de inschrijving van de scheiding van tafel en bed in het huwelijksgoederenregister, weten eventuele schuldeisers dat jullie niet meer financieel verbonden zijn aan elkaar.

Wanneer kiest u voor een scheiding van tafel en bed?

Mogelijk  wilt/kunt u door een geloofsovertuiging niet scheiden. In dit geval maken sommige mensen de keuze om te scheiden van tafel en bed. Het huwelijk is dan niet ontbonden, maar u leeft wel volledig gescheiden van elkaar.

Op het moment dat uw financiële situatie het om wat voor reden dan ook niet toelaat om te scheiden, kan het scheiden van tafel en bed ook een goede tussenoplossing zijn. U leeft gescheiden van elkaar, u heeft uw eigen inkomen, schulden en vermogen, maar het huwelijk is niet ontbonden.

Alle gevolgen op een rijtje

  • Het gezamenlijke ouderlijke gezag blijft bij (minderjarige) kinderen bestaan. In het ouderschapsplan zijn alle afspraken rondom de kinderen vastgelegd.
  • De onderlinge onderhoudsplicht blijft bestaan. Vaak wordt er partner- en/of kinderalimentatie betaald. Dit werkt net zoals bij een standaard echtscheiding.
  • Het ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ook al bent u voor de wet nog officieel gehuwd.
  • De gezamenlijke gemeenschap wordt beëindigd. De bezittingen, het vermogen en inkomen zijn niet meer gemeenschappelijk. Daarnaast zijn de verzekeringen en het pensioen na een ‘scheiding van tafel en bed’ ook niet meer gemeenschappelijk. Echter kan de opbouw van het nabestaandenpensioen nog wel doorlopen.
  • Na een scheiding van tafel en bed bent u er niet meer verantwoordelijk voor als de andere partij eventuele schulden aangaat. Schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan moeten wel verdeeld worden.
  • U hebt de mogelijkheid om samen te gaan wonen met een ander persoon. Met deze persoon kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Als u dit wel wilt, zal de scheiding van tafel en bed eerst omgezet moeten worden naar een officiële echtscheiding.
  • Na het toewijzen van een scheiding van tafel en bed bent u geen toeslagpartners en/of fiscaal partners meer van elkaar.
  • Wanneer de scheiding van tafel en bed is aangevraagd en u niet meer op hetzelfde adres woont, kunt u indien u daarvoor in aanmerking komt een bijstandsuitkering aanvragen. U krijgt dan een uitkering voor alleenstaanden toegewezen
  • Na een scheiding van tafel en bed bent u elkaars erfgenaam niet meer. Als u dit wel zou willen is dit bij de notaris via een testament regelen.

Beëindiging van een scheiding van tafel en bed

U kunt ervoor kiezen om de rest van uw hele leven ‘gescheiden van tafel en bed’ te blijven. Als u dit niet wilt heeft u 2 mogelijkheden.

De eerste is dat u de scheiding van tafel en bed officieel laat beëindigen. Uw huwelijk wordt  dus definitief ontbonden. Dit kunt u via een advocaat en de rechtbank regelen. Dit mag pas na 3 jaar, nadat u van tafel en bed gescheiden bent. Wanneer u geen 3 jaar wilt wachten is het toch mogelijk als uw ex-partner toestemming geeft om de scheiding van tafel en bed eerder om te zetten naar een officiële echtscheiding.

In sommige gevallen gebeurt het dat een echtpaar dat van tafel en bed gescheiden is, besluit om weer, net zoals gehuwden, te willen samenleven/samenwonen. Via een advocaat en de rechtbank is te regelen dat u weer officieel getrouwd bent.

Terug naar boven