Ga naar content

Snel scheiden in 5 stappen

Als de beslissing om te scheiden eenmaal genomen is, bestaat bij veel mensen de wens om deze procedure zo snel mogelijk te doorlopen. Een begrijpelijke wens, maar houd in elk geval rekening met het feit dat u voor een scheidingsprocedure een aantal stappen moet doorlopen.

Stap 1 – praat met uw partner en proberen basisafspraken te maken

Het begint uiteraard vaak met een aantal gesprekken tussen u en uw partner. Het is verstandig om te proberen om zelf in onderling overleg al een aantal afspraken op hoofdlijnen te maken. Bent u het beide eens met het feit dat het huwelijk moet eindigen? Hoe moeten de bezittingen verdeeld worden? En wat moet er met de echtelijke woning (en de hypotheek) gebeuren? Hoe gaan we afspraken maken over de kinderen? Moet er partner- of kinderalimentatie betaald worden?

U hoeft al deze zaken niet op voorhand tot in detail te regelen, maar het kan zeker geen kwaad om hierover met uw partner van gedachten te wisselen. Een juridisch of financieel adviseur kan u later wel vertellen of uw wensen ook realistisch zijn.

Stap 2 – kies een adviseur

Ondanks het feit dat u met uw partner veel zaken zelf kunt regelen, heeft u voor een scheiding een (juridisch) adviseur nodig. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag wat voor een adviseur (advocaat, scheidingsbemiddelaar, mediator, notaris) maar ook om de vraag of u gezamenlijk één adviseur inschakelt.
Dit laatste is efficiënt en bespaart kosten, maar kan alleen als u in staat bent om met uw partner tot goede afspraken te komen. Als de verstandhouding tussen u beiden ernstig verstoord is geraakt, ligt het voor de hand dat ieder zijn eigen adviseur inschakelt.

Stap 3 – laat u adviseren en probeer definitieve afspraken te maken

Samen met uw adviseur bespreekt u uw wensen, vragen en opmerkingen. Hij of zij zal u vertellen welke afspraken realistisch zijn als het gaat om het verdelen van de bezittingen, partner– en kinderalimentatie, de echtelijke woning en regeling rondom de kinderen.

Als u gekozen heeft voor één gezamenlijke adviseur, dan zal er in het algemeen gedrieën gesproken worden over de wensen van beide partijen. De definitieve afspraken worden vervolgens in een aantal officiële documenten vastgelegd: het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan (als er kinderen zijn).

Stap 4 – dien echtscheidingsverzoek in bij rechtbank

Vervolgens zal een advocaat namens u een officieel echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Dit verzoek kan zowel namens beide partners worden ingediend (een gezamenlijk verzoek) als ook alleen namens uzelf (een eenzijdig verzoek). In dit laatste geval krijgt uw partner de gelegenheid om zelf schriftelijk via een verweerschrift te reageren op uw verzoekschrift.

Een gezamenlijk verzoek wordt door de rechtbank in principe schriftelijk afgedaan. U bent het dan namelijk over de belangrijkste zaken van de echtscheiding eens geworden. Als u ervoor gekozen heeft om zelf een eenzijdig verzoekschrift te laten indienen, dan zal de rechtbank, nadat uw partner een verweerschrift heeft ingediend, een zitting bepalen.

Tijdens deze zitting zal de rechter u beiden vragen stellen over uw wensen met betrekking tot de echtscheiding. Enkele weken na deze zitting zal de rechtbank schriftelijk uitspraak doen.

Stap 5 – laat echtscheidingsbeschikking inschrijven in de  registers van de burgerlijke stand

De uitspraak van de rechter, officieel beschikking genoemd, wordt aan uw advocaat gezonden. Uiteraard krijgt u via hem of haar een kopie van deze uitspraak. Let op: met deze uitspraak bent u nog niet officieel gescheiden. De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als dit gebeurd is, bent u definitief gescheiden.

 

Indien u zelf of met hulp  wilt scheiden ga dan naar Judex diensten voor Scheiden. Experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. 

Bekijk via deze link de diensten rondom online scheiden.

Terug naar boven