fbpx
Ga naar content

Belastingmodule

Fiscale gevolgen van de scheiding

Bij de scheiding komen ook veel fiscale zaken kijken. Zo eindigt het fiscaal partnerschap wanneer het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank en u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Daarnaast is het mogelijk dat er na de scheiding recht is op bijvoorbeeld (meer) zorg,- huurtoeslag of het kindgebondenbudget. 

In het jaar volgend op de scheiding kan de aangifte Inkomstenbelasting lastig zijn. Hierdoor worden er helaas onbedoeld veel fouten gemaakt. Dit kan leiden tot een vervelende naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Om dit te voorkomen en eventuele zorgen weg te nemen begeleiden wij ook na de scheiding door middel van de Belastingmodule.

Bijzondere situatie 

Is er sprake van een bijzondere situatie omdat u bijvoorbeeld een onderneming heeft, uw voorlopige teruggave wilt wijzigen of omdat u geen gezamenlijke aangifte meer wenst te doen? Ook in dat geval is het mogelijk u verder te helpen. In overleg met onze Belastingadviseur doen wij u een passend voorstel.

(Gezamenlijke) aangifte Inkomstenbelasting 

Bij het aanvragen van de scheiding eindigt het fiscaal partnerschap. Dat betekent dat jullie in dat jaar voor het laatst gezamenlijk aangifte kunnen doen. In de meeste gevallen levert dit het meest gunstige fiscale resultaat op. Wij verzorgen de gezamenlijke aangifte Inkomstenbelasting over het jaar van scheiding om te zorgen dat aftrekposten eerlijk en naar jullie situatie verdeeld worden. 

Kosten 

Kosten voor de Belastingmodule bedragen €149,- p.p. Dit gaat dus om de gezamenlijk belastingaangifte over het jaar van scheiding. Wil je ook dat wij de belastingaangifte de jaren erna verzorgen? Dit kan voor €199,- p.p.

 

Veelgestelde vragen

1. Vanaf wanneer kan ik toeslagen aanvragen?
U kunt toeslagen aanvragen vanaf het moment dat  het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend, mits u op dat moment niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Let op: omdat de belastingdienst de aanvraag gecontroleerd met de gegevens bij de gemeente raden wij u aan de toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen
nadat de scheiding is ingeschreven bij de gemeente (BRP)

2. Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap?
Het fiscaal partnerschap eindigt als 1) het verzoek tot scheiding is ingediend bij de rechtbank; en 2) u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw (ex-)partner.

3. Heb ik een toeslagpartner?
U bent toeslagpartner als u met een andere volwassene samenwoont, dus ook als u tijdelijk bij een kennis gaat inwonen of uw kind die ouder dan 27 jaar is.
Let op: als deze persoon al een toeslagpartner heeft (bijvoorbeeld uw ouders) dan bent u geen toeslagpartner.

4. Ik weet niet of de kinderbijslag op mijn naam staat, waar controleer ik dit?
Controleer bij het SVB.nl of de kinderbijslag op uw naam staat. Dit is verplicht om het kindgebondenbudget aan te kunnen vragen.
Let op, het kan enkele weken duren voordat een wijziging is verwerkt.

5. Het lukt me niet om toeslagen aan te vragen, kunnen jullie dit niet voor mij doen?
Wij helpen u graag bij de aanvraag, hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen of een afspraak inplannen.
Tijdens dit gesprek kunnen wij u door de aanvraag heen begeleiden. De reden dat we de aanvraag niet voor u uitvoeren is omdat de toeslagen veel en snel kunnen wijzigen.
We willen een naheffingsaanslag voorkomen en vinden het dus belangrijk dat u zelf controle houdt.

6. Hoe lang duurt het voordat de toeslagaanvraag wordt toegekend?
Doorgaans duurt het 4-6 weken voordat de aanvraag is verwerkt. U krijgt dus niet altijd dezelfde maand de toeslag direct uitgekeerd.

7. Kan ik als co-ouder ook kindgebondenbudget aanvragen?
De ouder die de kinderbijslag ontvangt, ontvangt ook het kindgebondenbudget. Als u meer kinderen heeft kunt u dus allebei kindgebondenbudget krijgen door ieder apart kinderbijslag aan te vragen.
Weet u niet op wiens naam de kinderbijslag staat? dit kunt u controleren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl)

8. Ik ben zelfstandig ondernemer en kan moeilijk mijn jaarinkomen inschatten, wat nu?
Als het lastig is het jaarinkomen te voren in te schatten wegens wisselende inkomsten, is het ook mogelijk het kindgebondenbudget, de  zorg-, en huurtoeslag achteraf aan te vragen. U kunt de toeslagen tot 1 september in het volgende jaar aanvragen.
Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden – nadat u er recht op heeft – aan te vragen.

9. Wanneer moet ik mijn toeslag wijzigen?
Wanneer uw inkomenssituatie wijzigt of als wanneer het fiscaal partnerschap eindigt moeten de toeslagen gewijzigd worden. Dit is na de scheiding, maar ook wanneer u meer of minder gaat werken, een nieuwe baan vindt of loonsverhoging krijgt.
Het nieuwe jaarinkomen kan doorgegeven worden via mijntoeslagen.nl. Let op: doe dit tijdig om een naheffingsaanslag te voorkomen.

10. Inkomensafhankelijke combinatiekorting, wat is dat en kom ik er voor in aanmerking? 
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een belastingkorting voor werkende alleenstaande ouders van jonge kinderen (onder de 12 jaar) die bij u op het adres staan ingeschreven of bij uw ex-partner in het geval van co-ouderschap. Let op, u dient in dat geval een lager inkomen dan uw ex-partner te hebben.
De inkomensafhankelijke combinatiekorting kunnen wij aanvragen in de belastingaangifte. Ook kunt u deze maandelijks ontvangen via een voorlopige aanslag.

11. Wat is de aanvraagdatum van de toeslag?
Als aanvraagdatum hanteert u de datum fiscaal partnerschap is beëindigd. Dit is het geval wanneer 1) het verzoek is ingediend bij de rechtbank en 2) u niet meer op hetzelfde adres als uw (ex)-partner staat ingeschreven.
De datum dat u voldoet aan beide voorwaarden kunt u hanteren als aanvraagdatum voor de toeslagen.

Toeslagenchecker en Stappenplan Belasting- en Toeslagenmodule

Klik hier

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven