fbpx
Ga naar content

Overlijdensrisicoverzekering

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) staat meestal niet bovenaan het lijstje bij veel mensen die in het scheidingsproces zitten of deze net hebben afgerond. Toch is het verstandig dat u er goed over nadenkt of het nodig is om deze verzekering af te sluiten.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Na het overlijden van bijvoorbeeld je (ex-)partner keert de verzekering geld uit als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Met het uitgekeerde bedrag vangt u (deels) het tekort aan inkomen op dat weg is gevallen na het overlijden. Soms wordt een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Na het overlijden kan dan de hypotheek (deels) worden afbetaald, zodat de maandelijkse lasten dalen. Na een echtscheiding gaat het vaak om het wegvallen van kinder- en/of partneralimentatie.

Wanneer is het na scheiding verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten?

Als uw ex-partner kinder- en/of partneralimentatie betaalt, is dit een (groot) deel van uw inkomen. Op het moment dat uw ex-partner komt te overlijden zal u dit niet meer ontvangen en kunnen er financiële problemen ontstaan. Mogelijk heeft u recht op nabestaandenpensioen, maar blijkt dit niet voldoende om uw kosten te dekken. Als u erg afhankelijk bent van kinder- en/of partneralimentatie is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van uw ex-partner. Zo weet u zeker dat u na het overlijden van uw ex-partner een bedrag zult ontvangen en de financiële gevolgen voor u en uw eventuele kinderen beperkt zullen blijven.

Als u al een overlijdensrisicoverzekering had afgesloten

Mogelijk had u al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten tijdens uw relatie. In dit geval is het een goed idee om bij de verzekeringsmaatschappij uit te zoeken wat de opties zijn voor deze verzekering. Vaak kan deze verzekering na de scheiding gesplitst worden. Het is vaak ook mogelijk dat één van u de verzekering voor zijn/haar deel opzegt en de ander zijn/haar helft van deze verzekering aanhoudt.

Indien deze overlijdensrisicoverzekering gekoppeld is aan een hypotheek is het vaak wat moeilijker om de verzekering voort te zetten. Overleg ook in dit geval met de verzekeringsmaatschappij over de mogelijkheden.

Bij het splitsen of overdragen wordt meestal geen nieuwe gezondheidsverklaring meer gevraagd.

Erfbelasting

Omdat het als ex-partners niet meer mogelijk is om een beroep te doen op de hoge partnervrijstelling is het belangrijk om op de juiste manier de verzekering af te sluiten en de premie te betalen. Hier voorkomt u mee dat u erfbelasting moet betalen. De premie van deze overlijdensrisicoverzekering mag niet betaald worden uit het vermogen van de ex-partner. Betaal dus zelf de premie voor deze verzekering.

De onderhoudsplichtige (de persoon die de alimentatie betaalt) moet als verzekerde worden aangemerkt en uzelf (degene die de alimentatie ontvangt) als verzekeringsnemer. Laat u ook hierbij adviseren door de verzekeringsmaatschappij.

Conclusie

Ook al staat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak niet hoog op het lijstje bij stellen die in een echtscheidingsprocedure zitten of deze net hebben afgerond, het is wel verstandig om hier aandacht aan te besteden.

Als u degene bent die erg afhankelijk is van de inkomsten uit kinder- en partneralimentatie is het verstandig om deze verzekering af te sluiten.

Als u deze verzekering tijdens uw relatie al had afgesloten is het vaak mogelijk om deze te splitsen en voort te zetten na de echtscheiding. Ook als één van de twee deze verzekering wil voortzetten en de ander hem wil beëindigen.

Het is verstandig om navraag te doen bij de verzekeringsmaatschappij over de mogelijkheden en voorwaarden.

Heeft u hulp nodig met de afspraken rondom scheiden en de overlijdensrisicoverzekering? Onze mediators staan voor u klaar.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven