Ga naar content

Uw kosten in een letselschadezaak als de tegenpartij de aansprakelijkheid betwist

Als de tegenpartij zijn aansprakelijkheid betwist, is het aan uw advocaat om de onjuistheid van die betwisting aan te tonen. Dat kan op meerdere manieren, onder meer door nader feitenonderzoek, het voeren van een procedure, het inwinnen van een deskundigenbericht of het laten horen van getuigen.

Soms volstaan ook de juiste juridische argumenten. Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging of geen rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dit kostbaar uitpakken. Wel bestaat de mogelijkheid uw kosten geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen bij de wederpartij als de aansprakelijkheid alsnog wordt erkend of (door de rechter) wordt vastgesteld.

Het risico van hoge advocaatkosten kan een barrière zijn om een rechtvaardige zaak door te zetten. Dat is niet bevredigend, maar zo werkt het systeem. Voor deze gevallen is het principe van no cure, no pay soms een oplossing. Uw belangenbehartiger neemt dan het financiële risico over dat de zaak op niets uitloopt. Bij winst roomt hij uw schadevergoeding af met een van te voren overeengekomen percentage + BTW.

Het is advocaten niet toegestaan hun diensten aan te bieden op basis van no cure. no pay. Wel kunt u in veel gevallen een prijsafspraak overeenkomen.

De advocaat neemt dan genoegen met een sterk verlaagd uurtarief dat hij met terugwerkende kracht verhoogt als de zaak succesvol afloopt. Dit is wel toegestaan. Informeer hiernaar bij uw advocaat.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven