fbpx
Ga naar content

Wie hebben er recht op vergoeding van overlijdensschade?

Om aanspraak te kunnen maken op overlijdensschade, moet u in een van de volgende drie categorieën vallen:

  1. De echtgenoot (niet van tafel en bed gescheiden), geregistreerde partner en minderjarige kinderen van de overledene.
  2. Andere bloed- of aanverwanten die door de overledene ten tijden van zijn overlijden financieel werden ondersteund.
  3. Gezinsleden, bijvoorbeeld degene met wie de overledene ongehuwd samenwoonde.

Buiten deze groep mensen heeft niemand recht op vergoeding van overlijdensschade. Een werkgever die omzet misloopt omdat zijn meest succesvolle werknemer door een ongeval om het leven gekomen is, heeft dus geen recht op overlijdensschade.

Er is wel één uitzondering. De persoon die de begrafenis heeft betaald, kan deze kosten claimen bij de aansprakelijke partij (degene die het overlijden veroorzaakt heeft). Deze persoon hoeft dus niet per se tot een van de hierboven genoemde categorieën te behoren. Men spreekt hier ook wel van de kosten van lijkbezorging.

Het meest ruimhartig is de wet voor de eerste categorie (man, vrouw, kinderen). Bij deze categorie wordt minder scherp gekeken naar de financiële band tussen de overledene en deze personen. Deze nabestaanden hebben eigenlijk altijd wel recht op overlijdensschade.

In feite komt de overlijdensschade voor deze groep personen neer op een vorm van ‘alimentatie’, maar dan voor rekening van de partij die het overlijden veroorzaakt heeft. Er wordt dus gekeken in welke mate de overledene bijdroeg aan het gezinsinkomen. Was dit veel, dan zal ook de overlijdensschade hoog zijn.

De personen in de tweede en derde categorie hebben eigenlijk alleen recht op overlijdensschade als de overledene ook daadwerkelijk financieel bijdroeg aan het levensonderhoud van deze personen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven