Ga naar content

Schadepost: huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid

Een vaak voorkomende schadepost is die van huishoudelijke hulp. Een ongeval kan iemand zo beperken dat hij bepaalde werkzaamheden in en rond het huis niet meer goed kan uitvoeren.

Als u letsel heeft opgelopen en daardoor thuis verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u hulp via een thuiszorgorganisatie aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen wordt een eigen bijdrage opgelegd. Die eigen bijdrage kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Ook als u geen beroep doet op een thuiszorgorganisatie, maar u huishoudelijke hulp zelf inkoopt, zal de aansprakelijke partij deze schade binnen redelijke grenzen moeten vergoeden.

Het gebeurt wel dat de verzorging of verpleging door familieleden of vrienden wordt verzorgd. Ongeacht de vraag of u daarvoor daadwerkelijk een vergoeding betaalt, zal de aansprakelijke partij hiervoor een bepaalde vergoeding moeten betalen. Het gaat hier dan om zogenaamde mantelzorg.

Normbedragen voor thuiszorg door familie of vrienden 

Als familie, vrienden of kennissen in deze zorg voorzien, gelden er voor de eerste drie maanden na het ongeval normbedragen die variëren van 60 euro per week (voor een alleenstaande met lichte beperkingen) tot 260 euro per week (voor een slachtoffer met een groot gezin en zware beperkingen).

Bij het vaststellen van deze normbedragen wordt rekening gehouden met de mate waarin u bijdroeg in het huishoudelijke werk. Als u bijvoorbeeld kunt aantonen dat deze normbedragen in uw persoonlijke situatie niet volstaan, is een afwijking mogelijk. Voor alle situaties geldt dat u wel moet kunnen aantonen dat u door het ongeval daadwerkelijk behoefte heeft aan (huishoudelijke) hulp. Het bedrag dat wordt vergoed zal niet meer kunnen zijn dan het bedrag dat een professioneel verzorger zou vragen.

Als u ook schade claimt vanwege het feit dat u langere tijd huishoudelijke zorg nodig heeft, zal concreet gekeken worden of u ook daadwerkelijk behoefte heeft aan huishoudelijke hulp. Ook hier wordt dan naar uw medische situatie gekeken, aangevuld met de omstandigheden van het geval.

Steeds vaker ziet men bij deze schadepost een zogenoemde abstracte vaststelling. Dat wil zeggen dat er dan niet meer gekeken wordt naar de daadwerkelijk kosten die u moet maken voor hulp in de huishouding, maar dat min of meer wordt vastgesteld dat u bepaalde hulp nodig heeft.

Het maakt dan niet uit of misschien uw partner of een buurman deze hulp verleent. Bij een abstracte vaststelling van deze schadepost wordt afgesproken dat er aan u een bepaalde vergoeding wordt betaald ongeacht de vraag of u deze vergoeding uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgeeft aan huishoudelijk hulp.

Door de Letselschade Raad is een richtlijn opgesteld met normbedragen.

Verlies zelfwerkzaamheid

Met verlies zelfwerkzaamheid wordt bedoeld dat u niet meer in staat bent (of nog slechts beperkt) om bepaalde klussen (bijvoorbeeld rond de woning en in de tuin) te verrichten. Waar u bijvoorbeeld voor het ongeval zelf eenvoudig schilderwerk deed, moet nu een ander dat doen. Ook voor deze schade zijn er normbedragen die kunnen oplopen tot 1.300 euro per jaar.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vraag of u een koop- of huurhuis heeft en of er veel of weinig onderhoud is. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten huizen: vrijstaand, twee onder een kap, rijtjeshuis en een flat of appartement. Tenslotte wordt ook nog gekeken naar de mate van beperking.

Als u kunt aantonen dat de schade in uw concrete situatie hoger is dan deze 1.300 euro, dan zal de aansprakelijke partij deze hogere schade moeten vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij het slachtoffer bouwvakker was en vrijwel alle kluswerkzaamheden thuis zelf deed. In die situatie zijn de normbedragen veel te laag.

Naast werkzaamheden in en rond het huis kan ook op andere gebieden sprake zijn van schade wegens verlies van zelfwerkzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u voor het ongeval veel onderhoudswerk deed aan auto, motor of boot en dat u deze werkzaamheden nu gedwongen moet uitbesteden. Ook deze kosten zal de aansprakelijke partij, binnen redelijke grenzen, moeten vergoeden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven