Ga naar content

Schadepost: kosten van herstel of verblijf in ziekenhuis

Als het ongeval tot een ziekenhuisopname leidt, gelden er bepaalde normbedragen voor onder meer reiskosten en daggeldvergoedingen. Wat vervoer van en naar het ziekenhuis of artsen betreft, komen zowel uw eigen kosten als die van uw gezin en naaste familieleden voor vergoeding in aanmerking.

Bij verplaatsing per auto geldt een vergoeding van 0,24 euro per km. Bij openbaar vervoerkosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Vergoeding van taxikosten kunt u alleen claimen als andere vormen van vervoer redelijkerwijs niet mogelijk zijn.

Let er op dat u uw vervoerskosten goed administreert in een kilometeroverzicht en/of met bonnetjes. U moet namelijk wel kunnen aantonen dat u deze reiskosten daadwerkelijk gemaakt heeft.

Voor de dagen dat u in het ziekenhuis verblijft geldt (per 1 januari 2010) een vast bedrag van 26 euro per dag. Deze vergoeding is bedoeld om verschillende kosten te dekken, zoals bed- en ziekenhuiskleding, extra telefoonkosten, lectuur, huur van TV, bloemen/fruit, etc. Voor opname in een revalidatiecentrum geldt een vergoeding van 13 euro per dag.

Omdat het om een vast bedrag gaat, hoeft u deze kosten niet te specificeren. Dat is alleen anders als u méér kosten claimt dan 26 euro per dag. In dat geval wordt de dagvergoeding vastgesteld aan de hand van een door u op te stellen en te onderbouwen overzicht.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven