Ga naar content

Schadepost: schade bij kinderen en jeugdigen

Bij het berekenen van letselschade wordt een vergelijking gemaakt tussen het scenario waarbij het ongeval niet heeft plaatsgevonden en het scenario waarbij het ongeval wél heeft plaatsgevonden. Maar als het gaat om (jonge) kinderen is dit vaak erg lastig.

De vraag is namelijk hoe een kind zich in de toekomst zou hebben ontwikkeld als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Dit is uiteraard moeilijk met zekerheid vast te stellen. Bij geboorteletsel is een schadeberekening nog moeilijker.

In feite is een concrete vergelijking bij gebrek aan voldoende aanknopingspunten niet mogelijk. In de praktijk wordt dan nog wel eens gezocht naar aanknopingspunten in de omgeving van het kind.

Als vader en moeder bijvoorbeeld allebei een universitaire studie hebben afgerond ligt het eerder voor de hand dat het kind dat ook zou zijn gaan doen. De schade komt dan op een hoger bedrag uit dan als men uitgaat van een doorsnee arbeidsloopbaan.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven