fbpx
Ga naar content

Kinderen, betrokken bij een verkeersongeval

Kinderen worden in het verkeersrecht nog meer beschermd dan volwassen zwakke verkeersdeelnemers (dat zijn voetgangers en fietsers). De reden hiervoor is natuurlijk dat het de bedoeling is dat kinderen in hoge mate moeten worden beschermd tegen de gevaren van het (gemotoriseerde) verkeer. Kinderen kunnen die gevaren veel minder goed overzien en zijn extra kwetsbaar.

Kinderen jonger dan 14 jaar

In wetgeving en rechtspraak zijn inmiddels heldere regels ontwikkeld, met name als het gaat om een aanrijding tussen een kind dat jonger is dan 14 jaar en een motorvoertuig. In deze gevallen zal de schade van het kind in vrijwel alle gevallen volledig (voor 100%) vergoed moeten worden door de (verzekeraar van) de bestuurder van het motorvoertuig.

Alleen als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat de aanrijding is ontstaan door opzet van het kind (of door ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’) hoeft hij de schade van het kind niet te vergoeden. Van ‘opzet of daaraan grenzende roekeloosheid’ is bijna nooit sprake. Kortom: de schade van het kind wordt bijna altijd volledig vergoed.

Een voorbeeld.

Helga nadert in haar auto een kruising met verkeerslichten. Zij heeft groen licht. Patrick, 12 jaren oud, steekt plotseling over – en loopt door rood. Een aanrijding volgt, Patrick loopt letsel op. Helga en haar verzekeraar weigeren de schade van Partick te vergoeden. Het is namelijk niet Helga, maar Patrick zelf die schuldig is aan het ongeval.

De zaak wordt voorgelegd aan de rechter. Hij oordeelt dat door Helga en haar verzekeraar niet is bewezen dat de aanrijding is ontstaan door opzet (of daaraan grenzende roekeloosheid) van Patrick.

Hoewel Patrick in feite zelf schuldig is aan het ongeval, moeten Helga en haar verzekeraar toch 100% van de schade van Patrick vergoeden.

Is een kind veertien jaren of iets ouder, maar is zijn geestelijke of lichamelijke ontwikkeling vergelijkbaar met een kind van 13 jaren of jonger, dan geldt ook de regel dat de schade zal vrijwel altijd en volledig moet worden vergoed door de gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Kinderen van 14 jaar of ouder

Een kind van veertien jaren of ouder zal onder de ‘normale‘ bescherming vallen van zwakke verkeersdeelnemers (voetgangers of fietsers).

Er gelden geen vaste regels voor het geval een kind is betrokken bij een ongeval tegenover een niet-gemotoriseerde weggebruiker (twee fietsers botsen, een volwassen fietser tegenover een kind op de fiets).Wel zal de rechter alle omstandigheden die hebben geleid tot het ongeval laten meewegen en kan de rechter de leeftijd van het kind daarbij betrekken.

Bovendien kan de rechter bij de vraag naar ‘eigen schuld’ van het kind zijn jonge leeftijd laten meewegen in de billijkheidscorrectie.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven