fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt de procedure voor een wijziging van mijn achternaam?

U moet een verzoek voor het wijzigen van uw achternaam indienen bij de Dienst Justis van het ministerie van justitie in Den Haag. Hiervoor moet u gebruik maken van een speciaal aanvraagformulier.

U bent niet verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen.

Verzoek om achternaamswijziging van minderjarige kinderen
Een verzoek om achternaamswijziging van minderjarige kinderen moet worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Dit zijn in principe de ouders die het gezag over het kind uitoefenen.

Het gezag kan worden uitgeoefend door de ouder(s), door de ouder en zijn of haar partner samen, door een voogd of door twee voogden gezamenlijk (dit kunnen de pleegouders zijn).

Als het verzoek tot naamswijziging voor minderjarige kinderen gecombineerd wordt met een verzoek tot verkrijging van het gezag, dan verloopt de procedure niet via het ministerie van justitie, maar via de rechtbank. In dat geval moet u verplicht een advocaat inschakelen.

Controle of uw verzoek compleet is
Als uw verzoek door het ministerie van justitie ontvangen is, wordt er eerst gecontroleerd of uw verzoek compleet is. Als dit het geval is, wordt uw verzoek in behandeling genomen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met een verzoek tot betaling van de verschuldigde kosten.

Ook kan het zijn dat uw verzoek nog niet volledig is. Op dat moment krijgt u een brief waarin staat vermeld welke ontbrekende informatie u alsnog moet opsturen. Een Judex mediation expert kan u helpen bij het invullen en controleren van de documenten.

U kunt alleen een verzoek tot wijziging van de achternaam indienen op het moment dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

De kosten van een verzoek tot achternaamswijziging
De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot achternaamwijziging bedragen 835 euro. Als u voor meerdere mensen binnen uw gezin een achternaamswijziging verzoekt zijn de kosten verschillend. Het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen kost 835 euro. Gaat het om meer kinderen dan bedragen de kosten 1.670 euro.

U moet de kosten voor het in behandeling nemen van uw verzoek op voorhand betalen op het rekeningnummer van de Dienst Justis van het ministerie van justitie. Pas na uw betaling wordt uw verzoek in behandeling genomen. Let op: u krijgt deze kosten niet terug als u uw verzoek intrekt of als het ministerie van justitie uw verzoek afwijst.

Onderzoek
Als uw aanvraag compleet is, zal een ambtenaar van de gemeente van uw woonplaats een onderzoek instellen. Deze ambtenaar zal controleren of alle gegevens en informatie die u opgegeven heeft, correct is. Ook zullen er mogelijk belanghebbenden (met name eventuele ouders) worden opgeroepen om te worden gehoord.

Nadat alle belanghebbenden zijn gehoord, worden de onderzoeksgegevens weer teruggestuurd naar het ministerie van justitie. Daar vindt dan een eindbeoordeling plaats. Er wordt getoetst of uw verzoek wel of niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Als het verzoek tot achternaamswijziging wordt toegewezen, zal de minister van justitie een officiële voordracht doen voor een koninklijk besluit. Dit is in feite een formaliteit. Van dit koninklijk besluit ontvangt u na enige tijd een kopie waarin uw persoonsgegevens staan.

Vervolgens zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de naamswijziging aan uw geboorteakte toevoegen. De gehele procedure neemt al gauw zes maanden in beslag.

Beroep of bezwaar
U kunt tegen de beslissing op uw verzoek om achternaamswijziging bezwaar aantekenen bij de minister van justitie. Ook een belanghebbende mag dit doen. Dit bezwaar moet dan zes weken na de beslissing om uw naamswijziging wel of niet toe te staan, ingediend zijn.

Als u het vervolgens niet eens bent met de beslissing die het ministerie van justitie op uw bezwaar neemt, kunt u beroep instellen bij de rechtbank in uw regio. Daarna kunt u zelfs nog hoger beroep instellen bij de Raad van State. Informeer bij een familierechtadvocaat of (hoger) beroep in uw geval zinvol is.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven