Ga naar content

Naamskeuze voor in buitenland geboren kinderen

Ouders die in Nederland een kind adopteren mogen het kind de achternaam van een van beide ouders geven. Het moet dan wel gaan om hun eerste kind. Als de ouders al meerdere kinderen hebben, dan krijgt het geadopteerde kind dezelfde achternaam als de andere kinderen die tot het gezin behoren. Bij adoptie vindt de naamskeuze plaats bij de rechter en niet bij de burgerlijke stand.

Naamskeuze en buitenland
Elk land heeft zijn eigen regels over naamrecht en naamskeuze. Daarnaast heeft elk land ook nog eens regels die bepalen welk recht van toepassing is als er sprake is van een situatie waarbij meerdere landen en nationaliteiten betrokken zijn.

Om die reden is het niet altijd mogelijk om via het Nederlands recht een naamskeuze te doen voor een kind dat de Nederlandse nationaliteit heeft en in het buitenland wordt geboren. Zelfs als er voor de geboorte in Nederland een naamskeuze door de ouders is gedaan zal daar in het buitenland niet altijd rekening mee worden gehouden.

Wel hebben de ouders de mogelijkheid, als er geen naamskeuze gedaan is, om alsnog binnen twee jaar na de geboorte van het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in elke Nederlandse gemeente een naamskeuze te doen.

Daarnaast kunnen de ouders, voor het geval er al voor de geboorte een naamskeuze is gedaan in Nederland, deze gedane naamskeuze kunnen bevestigen bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in een Nederlandse gemeente. Het kind zal dan in Nederland in ieder geval worden geregistreerd onder de door de ouders gekozen naam.

Is er geen naamskeuze gedaan, dan wordt de naam uit de buitenlandse geboorteakte overgenomen door de Nederlandse instanties.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven