Ga naar content

Naamskeuze van kinderen van niet-gehuwde ouders

Iedereen in Nederland krijgt bij zijn geboorte een voor- en achternaam. De ouders van een kind mogen elke voornaam kiezen die zijn wensen, met uitzondering van een onbehoorlijke naam. Een definitie van onbehoorlijk is lastig te geven. In principe zal de ambtenaar van de burgerlijke stand hier in eerste instantie een oordeel over geven.

Als u bij de aangifte van de geboorte van een kind geen keuze voor een voornaam gemaakt heeft, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een voornaam kiezen.

Keuze van de achternaam van een kind
Ouders die niet-gehuwd zijn, kunnen voor de achternaam van hun eerste kind een keuze maken uit:

  • De achternaam van de vader
  • De achternaam van de moeder

Het is niet toegestaan om een achternaam te kiezen die een combinatie is van de beide achternamen van de ouders.

Als er bij een eerste kind eenmaal een keuze voor een achternaam gemaakt is, zullen ook eventuele volgende kinderen dezelfde achternaam dragen. Deze regel geldt om de zogenaamde eenheid van naam in een gezin te bewaren. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen het (op latere leeftijd) prettig vinden als zij dezelfde achternaam hebben als hun broer of zus.

Naam opgeven bij burgerlijke stand
De keuze van de achternaam van het kind vindt in principe plaats bij de erkenning van het kind door de vader. Deze erkenning kan eventueel ook al voor de geboorte plaatsvinden. Als de vader het kind niet erkent, kan het nooit zijn achternaam dragen.

Als de ouders willen dat het kind de achternaam van de vader krijgt, moeten zij hierover gezamenlijk een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand afleggen. Als deze verklaring er niet is, krijgt een kind van niet-gehuwde ouders altijd de achternaam van de moeder.

Kind met één ouder
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het kind één ouder heeft, bijvoorbeeld omdat:

  • De biologische vader het kind van een niet-gehuwde moeder niet erkent. In dit geval krijgt het kind de achternaam van de moeder.
  • Eén van de ouders overlijdt voordat de naamskeuze van het kind heeft plaatsgevonden. In dat geval kan de achtergebleven ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam van de vader of van de moeder kiezen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven