fbpx
Ga naar content

Ongevallenverzekering en letselschade

Een ongevallenverzekering is een zogenoemde sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering niet bepaald wordt aan de hand van de concrete schade die is ontstaan. De hoogte van de verzekeringsuitkering is afhankelijk van het vooraf met de verzekeraar afgesproken vaste bedrag (de verzekerde som).

Een voorbeeld.

Door een ongeval verliest Willem zijn been. Willem heeft een ongevallenverzekering afgesloten die op grond van de polisvoorwaarden een bedrag van 25.000 euro uitkeert bij het verlies van een been (of arm). Dat de werkelijke schade van Willem hoger uitvalt, bijvoorbeeld omdat hij zijn huis moet laten verbouwen, maakt voor de ongevallenverzekering niets uit.

Bij de meeste ongevallenverzekeringen is er recht op een uitkering bij overlijden, bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit en/of bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

In de praktijk ontstaat vaak geschil met de verzekeraar over de letseloorzaak, de aard van het letsel zelf of de letselgevolgen. Een normale ongevallenverzekering dekt namelijk alleen zogenaamde plotselinge, van buiten komende geweldsinwerkingen.

Een voorbeeld.

De heer Meijer krijgt een hartaanval en valt van de trap. Hij overleeft de val, maar blijft invalide. De ongevallenverzekering geeft hiervoor geen dekking omdat een hartaanval niet als een van buiten komende schadeoorzaak wordt gezien.

Ook de aard van het letsel kan punt van discussie zijn. Het hangt sterk van de polisvoorwaarden af in hoeverre dekking bestaat voor aandoeningen die bij lichamelijk onderzoek niet of nauwelijks zijn vast te stellen. Denk aan psychisch letsel of whiplash.

De polisvoorwaarden kunnen bepalen dat het letsel medisch objectiveerbaar is, dat wil zeggen door een medicus op medische gronden is vast te stellen.

Niet ieder mens reageert hetzelfde op een ongeval. Dit speelt in het bijzonder bij ongevallenverzekeringen en arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar kan zich op het standpunt stellen dat u geheel en al hersteld bent, terwijl u daar zelf anders over denkt. Ook hier zal het sterk aankomen op de inhoud en uitleg van de polisvoorwaarden.

Samenloop tussen ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering

Als vuistregel geldt dat een sommenverzekering zoals een ongevallenverzekering geen invloed heeft op de hoogte van een uitkering uit een aansprakelijkheidsverzekering, tenzij het gaat om uitkeringen aan nabestaanden (overlijdensschade).

Er kan wel de nodige discussie ontstaan wanneer het gaat om de samenloop van een ongevallenverzekering, die door de werkgever voor zijn werknemer is afgesloten en waarbij de premies door de werkgever zijn betaald en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven in het geval van een arbeidsongeval. Verzekeraars zijn vaak van mening dat er dan moet worden verrekend, terwijl dat afhankelijk is van alle omstandigheden en per geval moet worden bekeken.

Een voorbeeld.

U krijgt een auto-ongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is. De WAM-verzekeraar van die ander wil de schade met u regelen. Uw letsel is zo ernstig dat u bovendien 20.000 euro ontvangt uit een door u zelf afgesloten ongevallenverzekering. De WAM-verzekeraar mag die 20.000 euro niet in mindering brengen op de schadevergoeding.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven