fbpx
Ga naar content

Verschil tussen aansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen

Bij letselschadezaken is de aansprakelijkheidsverzekering het belangrijkste type verzekering. Bij een aansprakelijkheidsverzekering wordt de schade van iemand anders gedekt in de situatie dat u voor deze schade aansprakelijk bent.

Dit is gelijk het grootste verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering en een ander soort verzekering. De meest voorkomende aansprakelijkheidsverzekeringen zijn:

  • de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
  • de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  • de aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (WAM)

Bij andere verzekeringen wordt uw eigen schade vergoed als zich een bepaalde onzekere gebeurtenis voordoet (bijvoorbeeld brand, een ongeval of uw arbeidsongeschiktheid). Het recht op uitkering is geregeld in een overeenkomst.

Deze overeenkomst heet een polis. De voorwaarden van de verzekering heten polisvoorwaarden. Als u met een verzekeraar een conflict krijgt, gaat het vaak om de uitleg van deze polisvoorwaarden, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’.

Bij de aansprakelijkheidsverzekering komt de uitkering dus ten goede aan een derde die geen partij is bij de verzekeringsovereenkomst. Deze partij noemt men ook wel benadeelde of gelaedeerde. Deze benadeelde heeft dus eigenlijk niets met de polisvoorwaarden te maken.

Toch kan de benadeelde wel last hebben van de polisvoorwaarden als de verzekeringsmaatschappij op basis van de polisvoorwaarden geen dekking verleent aan de verzekerde.

Een voorbeeld.

U leent uw dure videocamera (3.500 euro) uit aan een vriend. Die vriend laat het apparaat kapot vallen. U beiden denkt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw vriend de schade zal vergoeden, maar in de polisvoorwaarden blijkt te staan dat voor schade aan geleende spullen een maximumdekking van 1.000 euro geldt. Uw vriend zal zelf voor het verschil (2.500 euro) moeten opdraaien.

De verzekerde noemt men bij letselschadezaken ook wel de aansprakelijke partij of de laedens.

Geschillen tussen de benadeelde en de aansprakelijke partij gaan veelal om de aansprakelijkheid zelf en om de hoogte van de schade. Als de aansprakelijke partij verzekerd is, zal zijn verzekeraar – voor zover die oordeelt dat de aanspraak van de derde in principe onder de verzekering valt – de schade afwikkelen met de derde of verweer voeren namens zijn verzekerde.

Een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor u dus ook het karakter van een rechtsbijstandverzekering.

Of u aansprakelijk bent tegenover iemand anders wordt natuurlijk niet bepaald door het wel of niet hebben van een aansprakelijkheidsverzekering, maar door de wet.

Toch komt het voor dat de rechter eerder tot aansprakelijkheid concludeert of een hogere schadevergoeding oplegt als hij weet dat de gevorderde schade is gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering.

Dat het bij letselschades zo vaak om een aansprakelijkheidsverzekering gaat, komt omdat veel letsel in het verkeer ontstaat en gemotoriseerde verkeersdeelnemers hun aansprakelijkheid verplicht moeten verzekeren volgens de WAM. Een andere belangrijke letseloorzaak zijn ongevallen op het werk. Hieruit voortvloeiende schade is doorgaans gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven