fbpx
Ga naar content

Bijstand en alimentatie: heeft alimentatie gevolgen voor de bijstand?

Wanneer u geen inkomen heeft, kunt u op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een bijstandsuitkering aanvragen bij de Sociale Dienst van de gemeente waarin u woont. Als u in aanmerking wilt komen voor een bijstandsuitkering wanneer u gescheiden bent, dient u echter wel rekening te houden met eventuele alimentatieverplichtingen.

Voorwaarde
Een voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen is dat u niet al recht heeft op een andere uitkering, waaronder eventuele alimentatie van uw ex-partner. Wanneer u dus alimentatie ontvangt, wordt dit gezien als een inkomen. Na uw aanvraag toetst de Sociale Dienst of het bedrag dat u ontvangt niet te laag is en spreekt u erop aan als u te weinig of geen alimentatie ontvangt wanneer u er wel recht op hebt. Het bedrag dat u ontvangt aan alimentatie wordt dan ingehouden van de bijstandsuitkering.

Partneralimentatie uitgesloten
Indien u en uw ex-partner bij de scheiding de partneralimentatie hebben uitgesloten en u dus geen partneralimentatie ontvangt, kan het toch zo zijn dat de Sociale Dienst uw recht op alimentatie wil toetsen. Als u namelijk wel recht heeft op alimentatie van uw ex-partner, ook al zijn jullie overeengekomen dit recht naast je neer te leggen, dan geldt dit toch als een vorm van mogelijk inkomen. De Sociale Dienst kan dan besluiten de bijstand bij uw ex-partner te verhalen. De WWB gaat namelijk vóór de afspraken die u tijdens de scheiding heeft gemaakt. De Sociale Dienst kan niet méér op uw ex-partner verhalen dan wat hij/zij redelijkerwijs aan alimentatie zou moeten betalen. Een andere mogelijkheid is dat de Sociale Dienst besluit om u te korten op de bijstand, mits u het resterende bedrag zelf alsnog bij uw ex verhaalt. In het geval uw ex-partner zelf ook op bijstandsniveau leeft en daardoor geen alimentatie kan betalen, zal de Sociale Dienst de bijstand niet op hem/haar verhalen.

Let op: de maximale termijn van partneralimentatie is 5 jaar. Dit wil zeggen dat het hierna niet meer mogelijk is voor de Sociale Dienst om de bijstand te verhalen op uw ex-partner. Hij/zij heeft dan namelijk geen betalingsverplichting meer. Als u na 5 jaar dus geen partneralimentatie meer ontvangt en u heeft geen recht op andere uitkeringen, kunt u eventueel in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering vindt u hier.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven