Ga naar content

Hoe kan ik alimentatie aanvragen?

Wanneer u als partners uit elkaar gaat, is het mogelijk om gezamenlijk afspraken te maken over partner- en kinderalimentatie. In goed overleg kunt u zelf deze afspraken maken, anders kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Zoek hier de mediator die bij uw situatie past.

Partneralimentatie
Partneralimentatie is bedoeld om de ex-partner, die hiertoe zelf niet in staat is, in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen u en uw ex-partner samen afspraken maken over de partneralimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst zoals een echtscheidingsconvenant. Vaak gebeurt dit onder begeleiding van een gezamenlijke advocaat of notaris. Indien u het niet met elkaar eens wordt, kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. De manier waarop de betaling geschiedt, regelt u in principe onderling.

Kinderalimentatie
Naast partneralimentatie moeten u en uw ex-partner, wanneer er kinderen in het spel zijn, tevens de hoogte van de kinderalimentatie vaststellen. De kinderalimentatie dient ten behoeve van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren) en is verplicht tot uw kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. De kinderalimentatie kan worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook hier geldt dat indien u het niet met elkaar eens kunt worden, de rechter een alimentatieregeling vaststelt. De manier waarop de betaling geschiedt regelt u, net als bij partneralimentatie, in principe onderling.

Alimentatie wordt niet betaald
In het geval uw ex-partner de alimentatie niet (volledig) betaalt, kunt u zich kosteloos wenden tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan u helpen indien:
– De onderhoudsbijdrage door de rechter is vastgesteld
– De achterstand minimaal één maand is
– De achterstand minimaal €10 bedraagt
– De achterstand (ten tijde van het verzoek) niet ouder is dan 6 maanden
– Uw ex-partner op de hoogte is gesteld van het bankrekeningnummer waarop de alimentatie betaald dient te worden

De aanvraag tot inning van alimentatie kunt u online via de website van het LBIO doen.

Wijziging/beëindiging van alimentatie
Het kan voorkomen dat na verloop van tijd de afgesproken alimentatieregeling niet meer passend is. Door gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat het bedrag niet meer redelijk is. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, kunt u de rechter verzoeken de alimentatieregeling te wijzigen of te beëindigen. Voor deze procedures heeft u net als bij de vaststelling van alimentatie een advocaat nodig, omdat alleen een advocaat schriftelijke stukken kan indienen bij de rechtbank.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven