Ga naar content

Partneralimentatie en samenwonen: wat verandert er?

Wanneer u gescheiden bent en u of uw ex-partner ontvangt alimentatie, dan verandert de situatie indien u als ontvangende partij een nieuwe duurzame relatie aangaat. Dit is het geval bij duurzaam samenwonen, een nieuw huwelijk, of bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Het recht op partneralimentatie komt in deze gevallen te vervallen.

Samenwonen met een nieuwe partner
Indien u als ontvangende partij gaat samenwonen met uw nieuwe partner, dan heeft u geen recht meer op partneralimentatie van uw ex-partner. Hierbij gaat het om “duurzaam” samenwonen, wat inhoudt dat u een blijvende gezamenlijke huishouding voert met een nieuwe partner. Alleen wanneer hier sprake van is, komt de betalingsplicht definitief te vervallen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
In het geval van een nieuw huwelijk of een nieuw geregistreerd partnerschap, komt de alimentatieplicht uit de eerste relatie eveneens te vervallen. De reden hiervan is dat er een onderhoudsplicht ontstaat tussen u en uw nieuwe partner. Hiermee houdt de onderhoudsplicht tussen u en uw ex-partner definitief op te bestaan.

Draagkracht van de betalende ex-partner
Indien de situatie van de betalende ex-partner wijzigt, kan dit van invloed zijn op de draagkracht. Wanneer hij/zij duurzaam gaat samenwonen, opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan zijn/haar draagkracht veranderen. De betalende partij krijgt namelijk een nieuwe onderhoudsplicht ten opzichte van zijn/haar nieuwe partner, waardoor de draagkracht vermindert. Dit is niet het geval indien de nieuwe partner zelf voldoende inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Een ander voorbeeld is dat de nieuwe partner van de betalende partij gaat meebetalen aan de woonlasten en gemeenschappelijke kosten, waardoor de draagkracht van uw ex-partner juist toeneemt.

Kinderalimentatie
Het vervallen van alimentatie geldt niet voor eventuele kinderalimentatie. Deze betalingsplicht blijft bestaan totdat uw kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ongeacht de nieuwe situatie. In het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant kunt u afspraken opnemen met betrekking tot de kinderalimentatie.

Meldingsplicht
De betalende partij zal moeten aantonen dat er sprake is van duurzaam samenwonen, maar als ontvangende partij moet u het zelf ook melden indien uw situatie verandert. Deze meldingsplicht geldt voor beide partijen bij veranderde omstandigheden. De betalende partij kan eventueel via de rechter een verzoek indienen om de alimentatie te stoppen. Indien slechts de hoogte van de alimentatie gewijzigd moet worden, kunnen beide partijen hiertoe een verzoek indienen bij de rechter.

Let op: het vervallen van de alimentatieplicht is onherroepelijk. Dit wil zeggen dat indien de nieuwe relatie eindigt, het oude recht op alimentatie uit de eerste relatie niet herleeft. De beëindiging van partneralimentatie uit de eerste relatie is daarmee definitief.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven